Benedict Beldam skal bruke pengene på et kunstprosjekt. (Foto: Privat)

 

Vil lage lydverk om kvensk saunatradisjon.

 

Tale Igeland Eilertsen
tale@ruijan-kaiku.no

 

Heidi Nilima Monsens minnestipend ble nylig tildelt, og arrangøren valgte Benedict Beldam og prosjektet «Löyly» som prisvinner i 2023.

– Jeg er veldig takknemlig for at juryen ønsket å støtte dette prosjektet, sier Beldam.

Lydverk om kvensk saunatradisjon

Minnestipendet er på 10 000 kroner, og tildeles noen som gjør en jobb for å fremme kvensk kulturarbeid, men trenger starthjelp. Formålet med stipendet er at det skal gå til arbeid innen kvensk språk, kunst, litteratur eller annet kulturarbeid for kvensk ungdom, med mål om å synliggjøre det kvenske.

Prosjektet Löyly skal bli et lydverk som integrerer fakta om kvensk saunatradisjon med saunahistorier fra unge kvener i dag, og skal presenteres for yngre aldersgrupper. Her er noen ord om prosjektet:

«Lydverket skal presenteres i plenum for barn og unge på en måte som integrerer de sanselige aspektene ved å sitte i sauna. Målet med lydverket er å bidra til kvensk identitetsbygging og bevisstgjøring i befolkningen, samt å utfordre og utvide begrepet ‘kvensk kunst’ til å inkludere kunstuttrykk utenfor kunsthåndverk. Lydverket består av en rekke lydopptak: damp/löyly, fra en saunaovn, meg selv som leser opp fakta fra kvensk saunatradisjon og korte historier om å sitte i sauna fra unge kvener.»

Lyden av damp

Om valg av vinneren skrives det at prosjektet framstår som spennende, og at også Heidi Nilima Monsen hadde sans for kunstuttrykk utenom det vanlige. Det nevnes også at hennes bakgrunn som radiojournalist og hvordan hun brukte lyduttrykk for å få fram stemning, ligger til grunn for valget.

Beldam sier seg takknemlig for støtten, og understreker at det er særlig fint når prosjektet er rettet mot den kvenske saunatradisjonen siden Heidi var en stor sauna-entusiast.

– Ifølge Hilja Huru gjorde også Heidi lydopptak av löyly, vann som blir til damp, slik som jeg skal gjøre i dette kunstverket, sier Beldam.

Videre får vi vite at lyd fra saunaovnen skal brukes som rytme i hvordan historien utfolder seg, samt at lydverket har som formål å understreker kveners sterke relasjon til sauna.

Sauna og samtidskunst

Löyly skal presenteres på Harpefoss Kunstarena i 2024, og gjennom Den Kulturelle Skolesekken. Beldam er ellers aktuell med nok et saunaverk som presenteres på Kväänibiennaali i Vadsø, samt et kunstverk som integreres i arkitekturen til en fellessauna som skal bygges i Vadsø i samarbeid med Horisontti Sauna.

– Heidi Nilima Monsens minnestipend utgjør med andre ord en avgjørende faktor i å styrke et kunstnerskap der sauna og samtidskunst smelter sammen, sier Beldam.