Parlamentarisk leder i Norske Samers Riksforbund Runar Myrnes Balto og Beaska Niillas. Foto: NSR.

 

Torsdag vedtok Stortinget mandat og sammensetting til Sannhets- og forsoningskommisjonen. Runar Myrnes Balto og Beaska Niillas er fornøyde med det endelige mandatet.

– Jeg er veldig glad for dette historiske vedtaket! Vi har kjempet for å få på plass denne kommisjonen, og det er en delseier å endelig ha fått den på plass. De fleste av Sametingets innspill er kommet med i det endelige mandatet, og det er vi svært fornøyd med. Blant annet er tidsperspektivet for kommisjonen økt til fire år, fra to år i det opprinnelige forslaget sier, Runar Myrnes Balto, parlamentarisk leder i Norske Samers Riksforbund (NSR)

Det endelige mandatet er et resultat av en omfattende høringsrunde, hvor Sametinget og samiske og kvenske organisasjoner har fått komme til ordet. Beaska Niillas, leder i Norske Samers Riksforbund, beskriver vedtaket som et kompromiss.
– Det er enkelte momenter og hensyn som desverre ikke har funnet vei inn i mandatet og kommisjonen. For eksempel er det dessverre ikke noen sørsamisk representasjon i kommisjonen. Samtidig har jeg forståelse for at det er begrenset med plasser i kommisjonen, sier Beaska Niillas.
– Samtidig er det viktig å understreke at kommisjonen er faglig sterk, og vi har full tiltro til de kommisjonsmedlemmene man til slutt landet på. Vi forventer også at kommisjonen vil benytte muligheten til å hente inn ekstern kompetanse der det trengs, legger Niillas til.

Nå ser samepolitikerne frem til at kommisjonen kommer i gang med sitt arbeid.
– Det samiske samfunn lider fortsatt med virkningene av fornorskingspolitikken, og kommisjonen har et omfattende arbeid foran seg med å belyse denne skampletten i norsk historie. Vi ønsker kommisjonen lykke til, avslutter Myrnes Balto.

Pressemelding Norske Samers Riksforbund, 14. juni 2018