En gledens dag for Kurt Johnsen, leder for interimstyret for kvensk språksenter i Alta. (Foto: Arne Hauge)

 

Etter mange års venting og jobbing blir det endelig kvensk språksenter i Nordlysbyen Alta.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

– Tatt i betraktning signalene da statsbudsjettet ble lagt fram i fjor høst, er dette veldig positivt overraskende, sier Kurt Johnsen til nyheten om at det nå blir kvensk språksenter i Alta i Finnmark.

Johnsen hadde tirsdag ennå ikke fått studert forutsetningene i tilsagnsbrevet som kommunen nylig har mottatt, slik at han vanskelig kan gi øvrige detaljer. Det var NRK Kveeni som først hadde saken, hvor de meldte at Kulturdirektoratet skal ha bevilget kroner 750 000 til Alta kommune, slik at kommunen kan opprette det lenge etterlengtete kvenske språksenteret.

Les også: Fikk kommunen med på lag – stiller opp som kvensk språksenter-søker

– Signalene var at det ikke ville bli nye midler til kvenske språksenter, så vi regnet med at både vi og Tana falt utenfor. Derfor var det gledelig nytt, bekrefter Johnsen, han er leder for språksenterets interimstyre, der han har jobbet i lag med kommunens oppvekstleder Bjørn Pedersen samt Åshild Karlstrøm Rundhaug, leder for Alta kvenforening. Det var nevnte Pedersen som overfor Johnsen bekreftet tilsagnsbrevet inn til kommunens rådmannskontor.

– Når beløpet er såpass stort som 750 000 kroner, får vi etablert interimstyret for senteret og ikke minst rekruttert nøkkelressurser, sier Johnsen, som i løpet av 2023 ser for seg å få utviklet det viktigste, nemlig tjenestetilbudet.

– Vi har sagt det sånn at senteret i startfasen skal prioritere tilbud for barn, i og med at språket er borte i den voksne generasjonen. Opptak i barnehagene er nøkkelen, slik vi ser det, noe som betyr oppfølging med de fire aktuelle barnehagene, og med de foreldrene som allerede har vist interesse for å delta i et sånt arbeid.

– Dere vil samarbeide nært med foreldrene og barnehagene?

– Ja. Primærmålgruppen er foreldre og deres barn, så det er viktig å komme raskt i gang med barnehagene. Hvor mye aktiv drift vi får i år gjenstår å se, men i alle fall få i stand en innledende prosess med barnehagene og foreldrene for å designe tjenestetilbudet. Målet vårt etter det er å videreføre med mer normal drift fra 2024, sier lederen.

– Hvor skal dere holde til?

– Utgangspunktet er at lederen for språksenteret blir samlokalisert med oppvekstsektoren, i kontorlokalene på Parksenteret, sier Johnsen.

Vi tar med at Parksenteret er et kjøpesenter sentralt i Alta, som også inkluderer en del andre kontorer og funksjoner. Når Alta med dette melder seg på i den eksklusive gruppen av steder som har kvenske språksenter, ønsker de å dra veksler på dem som allerede har erfaring.

– Helt fra starten av legger vi opp til å knytte nettverk med de andre språksentrene. Dele ressurser med dem, bekrefter Johnsen, som høstet mye lærdom fra satsingen i Vadsø.

– Det var inspirerende å se erfaringen derfra, da de etablerte språksenter og tilbud i Vestre Jakobselv. Kort tid etter at det ble kjent, ønsket også foreldre i Vadsø det samme. Det økte fra 11 til 50 barn da også Vadsø fikk samme tilbud i barnehagene, sier han.

– Dere håper på samme ringvirkning også i Alta?

– Ja. Det er det vi tenker, når tilbudet blir kjent, sier Johnsen.