Byrådsleder Rune Bakervik og ordfører Linn Engø i Peruna/Bergen heiser kvääniflaku/kvenflagget den 16. mars år. (Kuva: Asle Bentzen)

 

Byrådslederen i Bergen kommune har besluttet at kommunen skal flagge på Kvenfolkets dag også i år. I likhet med fjoråret er det fortsatt ikke en fast bestemmelse, men et vedtak som bare gjelder for 2023.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

– Jeg og byrådet mener det er særlig viktig å styrke arbeidet overfor minoriteter. Alle folk og folkeslag som bor eller oppholder seg i Bergen, skal føle at de er velkomne mellom de syv fjell, sier byrådsleder Rune Bakervik til kommunens nettsted.

Det skal være hensynet til likebehandling som er årsaken til at Kvenfolkets dag 16. mars og romanidagen 8. april ikke blir faste lokale flaggdager i Peruna/Bergen, ettersom ikke alle nasjonale minoriteter har egne merkedager og flagg.

Dette var et argument som ble trukket fram av bystyret i Bergen 30. mars 2022, i forbindelse med behandling av nytt flaggreglement for kommunen.

Les også: Bystyret i Bergen vil ikke flagge for kvenene

I byrådets anbefaling til saka het det blant annet at «Ettersom ikke alle minoritetsgruppene har egne flagg- og flaggdager vurderer byrådet at det av hensyn til likebehandling ikke bør innføres faste lokale flaggdager for noen av de fem andre nasjonale minoritetsgruppene.»

Etter det Ruijan Kaiku erfarer ble imidlertid Kvinnedagen, Pride og Menneskerettighetsdagen innarbeidet som lokale flaggdager i Bergen kommunes flaggreglement.

Med årets vedtak fra byrådslederen betyr det uansett at Bergen kommune flagger for andre år på rad på Kvenfolkets dag, og at det blå flagget med den gule solblomsten i midten kommer til å vaie ved Det gamle Rådhus og på Torget den 16. mars 2023.