Kurt Johnsen fra Alta kvenforening venter bare på driftsstøtte før de for fullt setter i gang med språksenteret. (Kuva/foto: Reiulf Grønnevik, Altaposten)

 

2023 ser ut til å bli året for kvenene i Alta.

 

Ingrid Aslaksen
ingrid@ruijan-kaiku.no

 

Alta kommune har i forrige uke sendt inn en søknad til Troms og Finnmark fylkeskommune om tilskudd for kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur. Den omhandler oppstart av Alattion kväänin kielikeskus /Alta kvenske språksenter, og det er Alta Kvenforening og Visjona, med Kurt Johnsen og Harriet Steinkjer Nystu i spissen, som har tatt initiativet til dette prosjektet.

Målet med prosjektet er delt inn i to punkter; ett kortsiktig, og ett langsiktig.

Det kortsiktige målet er at språksenteret skal være i operativ drift fra høsten 2023, mens langsiktig ønsker de å ha etablert møteplasser og arrangementer i lokalsamfunnet der kvensk språk og kultur videreføres blant nye generasjoner kvener innen 2030.

Slik det ser ut nå har kvenforeningen i Alta søkt om prosjektmidler fra fylkeskommunen, men søknaden ble avslått på grunn av manglende øremerking. Johnsen sier videre at formannskapet har blitt enig om at kommunen kan stå som søker, og at det gjenstår å se om søknaden kommer inn i budsjettet til fylkeskommunen.

Er det noe som ikke har gått etter planen?

– Det var jo at vi fikk avslag på interimfasen i år, som da stoppet rekrutteringen og prosjektet for de barnehagene som hadde vist interesse. Vi har nå bestemt at vi ikke starter noe før søknaden om driftsmidler er innvilget. Der har vi søkt om 1 million, sa Johnsen.

Les også: Fornøyd med responsen, nå jobbes det for språksenter fra 2023 

Hva håper du er språksenter i Alta kan bidra til i samfunnet?

– Kvensk i barnehagen blir jo å få hovedprioritet, men det blir en gradvis oppstart. Vi håper at dette etter hvert kan bli et heltidstilbud, som i den samiske barnehagen, men kortsiktig er det snakk om et deltidstilbud.

I forstudien deres ble det gjort kjent at ti foreldrepar ønsket dette tilbudet i barnehagen, mens ytterligere ti par var interessert i mer informasjon. Ettersom det begynner å bli en stund siden de holdt undersøkelsen, er det mulig at noen barn allerede har begynt på skolen, i tillegg til at det kan ha kommet nye barnehageunger. Av den grunn kan man se for seg at det snart vil komme ut en ny undersøkelse for å sjekke om etterspørselen er mer eller mindre den samme.