See oon soma. Ha-ha-ha! Den var artig.

 

Vitsii yksi

Joukko ruijalaissii oli turistina Iisraelissa. Programissa oli venetmatka Genesaret-järven yli. Makso oli 200 Iisraelin sheekkelii jokhaiselta. Yksi sunnmööriläinen sanoi:

– Nyt mie ymmärän miksi Jeesus käveli veđen päälä.

 

Vitsii kaksi

Kunka met saatama tiettäät ette Mooses ei työtely NAVissa?

Hän teki tyhä kymmenen käskyy ja net oon selkkeet, lyhykäiset ja semmoiset ette sie saatat ymmärtäät net.

Vitsii kolme

–  Mie kuulit ette sie olet tapelu Mikon kans!

– Joo, mie tappelin Mikon kans. Ja mie olisin antanu hänele sölkhään niin kovasti ette hän ei olis koskhaan saattanu sitä unheettaat, mutta minnuu estethiin.

– Kuka esti?

– Mikko.

 

Vitsii nelje

Lääkin luokse tuli mies ja valitti:

– Mie olen niely munnipelin.

– Ole iloinen ette se ei ollu vetopeli, lääki rauhoitti.

Vitsii viisi

Mies oli sykläämässä Savossa seuđula missä hän ei ollu ennen käyny. Hän tuli kryshiin missä hän ei ollu aivan sikkari minne hän häytyis käänttyyt. Siinä oli yksi paikalinen mies.

Syklisti kyssyy mieheltä:

– Kunka pitkä matka tästä oon Tervhoon?

– Se oon joksiki tarkasti 39 997 kilomeetterii.

Syklisti kattoo miestä aivan kummissansa ja silloin paikalinen mies jatkaa:

– Mutta jos sie käänyt vastakkaisheen suunthaan, se oon kolme kilomeetterii.

 

Vitsii kuusi

Liisa oli käyny Pariisissa.

– Oliko sinula probleemiita sinun franskankielen kans?

– Ei minula mutta franskalaisila oli.