Mange foreldre ønsker at barna deres skal lære kvensk. Det betyr at barnehagene og skolene må stille opp. (Illustrasjonsfoto/arkiv: Liisa Koivulehto)

 

Barnehageansatt, lærer, rektor: Skolen din kan få nokså store pengebidrag for å løfte kunnskapen i kvensk.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Det er utdanningsdirektoratet, de har midler til å leie inn vikarer for lærere som tar grunnkurs i kvensk.

Det var mandag i forrige uke at direktoratet meldte om sin prosjektstøtte til kvensk grunnkurs, der målgruppen er ansatte i barnehager og skoler. Midlene bør holde til en god del vikartimer for de skoleeiere som ønsker å la ansatte skolere seg i vårt nasjonale minoritetsspråk kvensk. Inntil kroner 110 000 per ansatt, meldes det. De skriver:

«I mange barnehager og skoler er det stor mangel på kompetanse i kvensk. Vi mener at et slikt grunnkurs kan være en viktig kompetanseheving – enten i seg selv eller som springbrett til videre kvenskutdanning. Vi tilbyr prosjektstøtte til barnehage- og skoleeiere for å stimulere til at ansatte ved barnehager og skoler tar disse kursene.»

Ordningen gjelder dem som tar 10 studiepoeng grunnkurs i kvensk ved de kvenske språksentrene, der beløpet altså skal gå til å dekke vikarutgifter knyttet til deltakelsen.

Søknadsfristen er fortløpende, altså ingen datofestet frist, og søknaden oppgis å måtte inneholde informasjon om antall ansatte som vil på kurs, hvilket språksenter kurset tas ved, omsøkt beløp samt kontaktinformasjon for tilsagnsbrev. Søknad merkes «Kvensk grunnkurs» og sendes til post@udir.no.