Feiret kjøpet av NRK-bygget med champagne: Direkrør Frans-Arne Stylegar, Tove Kristiansen, Renate Martinussen, Turid Strand, Avd. leder Kaisa Maliniemi, Monica Milch Gebhardt, Tid. Dir. Sigrid Skarstein og Runhild Sjølie Sveen. KUVA VADSØ MUSEUM

Feiret kjøpet av NRK-bygget med champagne: Direkrør Frans-Arne Stylegar, Tove Kristiansen, Renate Martinussen, Turid Strand, Avd. leder Kaisa Maliniemi, Monica Milch Gebhardt, Tid. Dir. Sigrid Skarstein og Runhild Sjølie Sveen. KUVA VADSØ MUSEUM

Det ble stor jubel i Vadsø da det ble kjent at kjøpet av det tidligere NRK-bygget var gått i boks.

Etter nesten 45 års planlegging får kvenmuseet endelig et egnet bygg. Allerede ved museets etablering i 1971 ble det snakket om behov for nybygg, og flere utkast til et skikkelig kvenmuseum ble bestilt fra og med 1980-tallet. Minst seks planlagte museumsbygg i Vadsø har endt på planleggingsbordet, og det anslås at det er brukt minst 14 millioner kroner på ulike små og store forprosjekter. Pengene har stort sett gått til byggefirmaer, og inkluderer kommuneadministrasjones timebruk.

Nå håper museumsdirektør Frans-Arne Stylegard at de skal få nasjonalt status som museum for kvenene.