Ved å integrere et perspektiv ikke kun på samene, men også på kvenene og Norges øvrige nasjonale minoriteter, representerer boka ifølge UiT noe nytt. (Illustrasjonsfoto: Lisa Vidal Wilhelmsen)

 

Inneholder et eget kapittel om kvenene, skrevet av språkprofessor Hilde Sollid.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Foto: Fagbokforlaget

Skogfinnene er også med i den ferske boka, sammen med rom i et kapittel skrevet av Thomas Daltveit Slettebø.

Da har vi nevnt to av medforfatterne i Fagbokforlagets Urfolk og nasjonale minoriteter, redigert av professorene Bengt-Ove Andreassen og Torjer A. Olsen.

«Viktig bok om urfolk og minoriteter», kunne Norges arktiske universitet UiT nylig melde, de skriver at boka er beregnet på lærere og lærerstudenter:

«Boka er viktig på flere måter, fordi den peker på viktige samfunnsforhold som i henhold til læreplanen fra 2017 skal belyses i skolen og undervisningen. Forhold som angår nettopp urfolk og minoriteter», melder Universitetet på egne nettsider.

Boka handler mye om urfolk, med andre ord samene, men ved å «integrere et perspektiv også på de nasjonale minoritetene», representerer den ifølge UiT likevel noe nytt. Boka antas å bli et viktig bidrag til lærerutdanningene og dermed til skolen.

Kapittelet om kvenene er skrevet av Hilde Sollid, professor i nordiske språk ved UiT. (Foto: Norges arktiske universitet, UiT)

Men boka har utvilsomt relevans også for andre enn lærere og lærerstudenter. På sett og vis, melder UiT, er den et mini-oppslagsverk for dem som trenger bakgrunnskunnskap om staten og minoritetene. Den anses også som viktig fordi den tematiserer statens forpliktelser. Blant annet hvordan «læreplanene i skolen overordnet forplikter lærere til å undervise elevene om nettopp urfolk og minoriteter.»