Julias sang «Koti oon ilman juritta» gir kvener både gåsehud og bringer fram tårer.
Kuva Heidi Nilima Monsen

 

 

Julia har laget en sang om sine kvenske røtter. En sang som både gir gåsehud og får kvener til å ty til tårene.

 

Heidi Nilima Monsen
Heidi@ruijan-kaiku.no

 

Julia Sofie Sørum Bjørklund (19) fra Storfjord

Da Julia Sofie Sørum Bjørklund (19) fra Storfjord flyttet til Tromsø, ble hun overrasket over å oppdage at svært få av de hun møtte kjente noe til kvenene og den kvenske kulturen og språket.
– Folk lurte på om jeg var samisk, og da jeg svarte: «Nei, jeg er kven», lurte de på om kvener var en slags blandingsrase fra Finland, fortalte Julia da hun lørdag stilte som tidsvitne under Sannhetskommisjonens besøk på Paaskiviikko.

Et hjem uten røtter
Julia skrev sangen «Koti oon ilman juritta», (Et hjem uten røtter) som en del av sisteårsopplegget på musikklinja ved Kongsbakken videregående skole. Sangen er basert på hennes egen historie, og innbakt i teksten er en rekke utsagn og ting skrevet om kvenene, som «kvener er bastarder» og «annenrangs mennesker». Den kvenske delen av teksten fikk hun hjelp av Språksenteret i Storfjord til å skrive.
– Det gikk veldig inn på meg at så få i Tromsø kjente til kvener og kvensk kultur, så jeg lagde denne sangen rett og slett for å vise at det vi kvener finnes, sier Julia.

Lærte ikke språket
Lørdag framførte hun «Koti oon ilman juritta» for blant annet leder av Sannhetskommisjonen, Dagfinn Høybråten. Hun håper at Sannhetskommisjonens arbeid vil føre til større bevissthet rundt den kvenske kulturen. Julia forteller at hun på flere måter ser hvordan fornorskingsprosessen har virket på inn henne selv og hennes liv.
–Min mor lærte aldri å snakke kvensk, og jeg kan heller ikke språket. Dette er jo mest sannsynlig på grunn av fornorskningen, sier Julia som gjerne skulle ønske at hun hadde fått språket inn mer med morsmelka.
– Jeg har dessverre ingen i familien som snakker kvensk, men jeg har veldig lyst til å finne noen som jeg kan snakke kvensk med slik at jeg får lært språket selv, sier hun.

Julia håper nå at Sannhetskommisjonens arbeid vil føre til større bevissthet rundt den kvenske kulturen.
– Jeg har veldig stor tro på at Sannhetskommisjonens arbeid vil være viktig for kvenene framover, sier hun.

Gåsehud og tårer
Under framførelsen på Storslett var det flere av publikummerne som tydde til tårene og fikk gåsehud fordi de opplevde at sangen var så sterk. Julia selv forteller at hun også har fått veldig mye positive tilbakemeldinger på sangen sin.
–Det virker som om mange er glade for at noen unge nå prøver å ta et tak for det kvenske språket og kulturen, slik at det faktisk kan føres videre, sier hun.

 

Her kan du se Julia synge for Sannhetskommisjonens leder på Paaskiviikko: