NKFs landsstyre krever at regjeringen iverksette strakstiltak for synliggjøring og videreutvikling av den kvenske kulturen. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

NKFs landsstyre krever at regjeringen iverksetter strakstiltak for synliggjøring og videreutvikling av den kvenske kulturen. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

Landsstyret i NKF vil at kvenske kulturminner sikres samme rettigheter som de samiske.

Under helgens landsstyremøte ber Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto regjeringen iverksette strakstiltak for synliggjøring og videreutvikling av den kvenske kulturen.
– Vi krever strakstiltak og lavterskeltilbud gjennom et kulturfond for at kvensk kultur igjen skal kunne blomstre, og kvensk kultur skal være en ressurs for nasjonen Norge, står det i uttalelsen.
Samtidig krever Landsstyret at Kulturminneloven endres slik at nasjonale minoriteters kulturminner sikres samme rettigheter som de samiske.
I dag finnes det ingen lavterskelstøtte for kvensk kultur, og i følge NKF er ikke eksisterende norske støtteordninger tilpasset nødvendigheten av å revitalisere kvensk kultur.
– Det mangler midler til alle sider av dette, både til dokumentasjon, videreføring, gjenskaping og/eller nyskaping, mener de. Dette gjelder for  både den materielle og den immaterielle delen av kvensk kultur.
I følge landsstyret er et kvensk kulturfond og øremerkede midler til kvenske kulturutøvere nødvendig for å gjenoppbygge den kvenske kulturtradisjonen.
– Arbeidet med innsamling og registrering av kvenske kulturminner både lokalt, regionalt og nasjonalt må intensiveres, mener landsstyret.
NKF viser til at Norge har nasjonale og internasjonale forpliktelser til å ivareta kvensk kultur, blant annet gjennom Unescos konvensjon for immateriell kulturarv og rammekonvensjonen for beskyttelse av nasjonale minoriteter.