– Vi har søkt det vi mener er minimum for forsvarlig drift, sier NKF-leder Hilja Huru. Bildet ble tatt i forbindelse med forbundsstyremøtet i november. (Foto: Heidi Nilima Monsen)

 

Norske kveners forbund er skuffet over å få tildelt under halvparten av summen de søkte om til drift av organisasjonen. 

 

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

 

–Vi har søkt det vi mener er minimum for forsvarlig drift. Dette betyr at vi får nok et år med store utfordringer med å få ressursene til å strekke til, og det legger selvsagt en demper på aktivitetsnivået, sier NKF-leder Hilja Huru etter at det ble kjent at de får 1.950.000 i drift-tilskudd fra Kulturrådet etter å ha søkt om 4.130.000.

I følge Huru vil det gi klare konsekvenser at de får under halvparten av de driftsmidlene de søkte om.

– Dette går i sin tur ut over kvenske rettigheter, da kvenforbundet ikke har de ressursene som vi trenger for å være i stand til å jobbe på alle områdene det er nødvendig og forsvare kvenske rettigheter i den grad vi ønsker og mener er absolutt nødvendig, påpeker NKF-lederen.

Konsekvenser for ungdomsarbeidet

Det at kvenforbundet ikke får den summen de søkte om, vil i følge Huru gå ut over viktig ungdomsarbeid. Drift av ungdomsorganisasjonen ligger nemlig inne i summen NKF søkte om.

– Kveeninuoret drives ennå etter 12 år på prosjektmidler, og dette er selvsagt uholdbart og gir en usikkerhet for aktivitet i Kveeninuoret, sier Hilja Huru.

Forsinkede prosjektmidler

– Vi satser på ungdomsorganisasjonen, men vi er også bekymret fordi prosjektmidlene over statsbudsjettsposten Tiltak for kvensk språk og kultur er kraftig forsinket i år, i og med at regionen skal ta over tildelingen, sier NKF-lederen.

Troms og Finnmark fylkeskommune forvalter fra 2020 nasjonalt tilskudd til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur. Potten skal for inneværende år være på rundt 10 millioner kroner.