Alta liker å presentere seg som en attraktiv vekstkommune med rik natur og stor bolyst. (Illustrasjonsfoto: Anna Natalie Hov)

 

Stiller med klare mål for lokalsamfunnets videre utvikling.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Den kalles «kommuneplanens samfunnsdel» og setter langsiktige mål for hvordan vi som innbyggere skal ha det.

I Alta i Finnmark har planutvalget bestemt at nevnte plan nå skal rulleres, i det som blir et program for perioden 2023 til 2035. Kort sagt en videreføring av «Alta vil», der også kommunens mange kvener nå skal tas med på lag.

«I prosessen legges det opp til følgende opplegg for medvirkning», skriver planutvalget i kjølvannet av et møte i november i fjor, hvor de spesifikt nevner disse aktørene: Barn, unge og eldre. Kvenske interesser. Akademia. Frivillige organisasjoner. Næringslivet. Politikere. Samiske interesser.

«Det er lagt opp til omfattende prosesser rundt arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel», skriver de videre, og poengterer samtidig at det legges til rette for «reell medvirkning som bidrar til at alle aktører i Alta kommune har muligheten til å bidra med sine tanker og ideer.»

Foruten en rekke workshops, framtidsverksteder og informasjonsmøter, legges det også opp til egen nettside for informasjon og innspill, samt flere fysiske oppmøtestasjoner. Dette altså i tillegg til høringsrunden, der alle kan svare.

I første omgang ser planavdelingen for seg innspill på varselet om oppstarten av rulleringen av kommuneplanens samfunnsdel, herunder den kommende høringen, og har satt en frist til 19. februar i år for slike innspill.