Tegning: Wilfred Hildonen

 

«Livet og kunsten er egentlig mest småsei og kultur.» Ruijan Kaikus ledertekst for oktober. Eira Söderholms kvenske oversettelse lengre ned.

 

We are seiling

Selv om køen er lang av folk som hevder noe annet, verken kunsten eller livet har fasit. Begge har bare anbefalinger i form av sunne leveregler og god estetikk. Anbefalinger som heldigvis omfatter kvenfolket. Hva har så det med fisketur å gjøre, kan man saktens spørre?

Jo, relevansen er at de færreste verken kan eller vil dra kloden rundt i jakten på makrellstørje, makohai og andre eksotiske giganter. De fleste nøyer seg med den gode gamle småseien på fjorden, eller hjemlige ørret-pilten på fjellet. Vi drømmer så klart om noe større, men realiteten er at livet er som en gjennomsnittlig fisketur; smålåten fangst på velkjente stier.

Samme med kunsten; de færreste verken kan eller vil stirre i timevis på verdens underverker – langt mindre bruke livet vårt på å prøve å lage dem – også kvener flest trives best med noe mindre kravstort.

Nemlig kulturen. Med sine sterke konsentrasjonsvansker og nådeløse livslykke er hun kunstens hyperaktive og nær irriterende inkluderende lillesøster. Med sitt smittende smil klarer hun å få folket med på lag på et vis som kunsten aldri kan.

Så der har vi det. Rockestjerne og Rembrandt og hva så? Livet og kunsten er egentlig mest småsei og kultur.

Relevansen er også den at hvis du etter langt om lenge skulle få en fisk, så er sjansen stor for at du setter ekstra pris på den fisken. Det er den eneste du har, og det er som kjent bedre med en sei i hånda enn ti på taket.

Men hvis det brått løsner på fisketuren din og du får mange fisk, stampen full av sei, hva skjer da med den første-fisken? Jo, den synker i popularitet i dine øyne, inntil du har mest lyst til å hive hele første-fisken til måsen fordi du har fått mange som var mye finere.

Når det gjelder livet og kunsten, så har kvenfolket nettopp begynt å fiske. Vi forventer ingen makrellstørje på et halvt tonn, men i hvert fall en fisk like fin som den seien naboen fikk i sin andedam her forleden. Tror vi da. Vi er noe usikre på om den kvenske fisken er bra nok. Den er i det minste fersk, knapt noen har like nytrukket sei.

Vi som surrer her i det kvenske livet og i den kvenske kulturen. Ferske fiskere usikre på fangsten: De tekstene vi skriver, de bildene vi maler, musikken vi lager og teaterforestillingene vi setter opp, hvem vi er og hvor vi skal. Som kvenfolk har vi få faste fiskeplasser, vannene på fjellet er ukjente, vi kaver en smule i tanga og i buskaset.

Da kjennes det ekstra trygt og godt når også kvener lander fisk som ingen kan kimse av.

For eksempel Åsne Kummeneje Mellem da hun ble inntatt på Høstutstillingen 2023. Om verket «I Never Learnt my Mother Tongue» brukte en kunstkritiker i NRK ord som «vakre folder» og at hun likte «de varme jordfargene i uttrykket.»

Det var en real storsei. Den bekrefter og oppmuntrer.

Skitt fiske ønskes alle.

 

We are seiling

Vaikka semmoissii ihmissii jokka muuta väittäävät, oon pitkä rivi, se ei konstila eikä elämällä ole mithään fasiittii. Kumppaaki varten oon olemassa tyhä neuvoi ette kunka elläät ja minkälainen oon hyvä estetikki. Ja neuvot oon olemassa onneksi kansa kväänikanssaa varten.

Mutta mitä sillä oon tekemistä fiskun kansa, sitä kyllä passaa kyssyyt?

Joo, kyllä vain, oonhan se siihen laihiin ette harva halluu reisata maapallon ympäri ette sais saalhiiksi makrelisuurimuksen eli makohaijin ja muita eksoottissii jättiläissii. Usheimat oon tytyväiset ko saađhaan hyvän vanhaanaijan saiđanmurton vuonosta eli pikkutammukan tunturista. Met tietenki unistelema jostaki isomasta, mutta tosiassii oon ette elämä oon ko fiskureisu keskimäärältä: vaatimaton saalis opphaasta paikasta.

Samoten se oon konstin kansa: Harva pystyy eli halluukhaan tiimoittain pyyristella mailman ihmheitä – ja vielä vähemän freistata itte laittaat semmoissii – ja usheimat kvääniistäki triivastuuvat parhaimitten vähemänki kansa.

Nimittäin kulttuurin kansa. Keskittymispropleeminens ja julmine eläminens se oon konstin hyperaktiivinen ja kohta ärryttäävän inkludeeraava pikkusisar. Sen hymy tarttuu ihmisheen ja nappaa tämän myötäns helpomin ko konsti ikinä.

Ja siinäpä se. Rokkitähti ja Rembrandt ja entäs sitte? Elämä ja konsti oon tođesti enniimitten morttoi ja kulttuurii.

Relevanssii oon kansa siinä ette jos sie kauvoin pyyđettyästi lopulta saat kalan, se luultavasti sie olet erinomhattain iloinen siitä. Se oon kaikki mitä sulla oon, ja niin ko tieđämä, se oon parempi yksi saita käđessä ko kymmenen oksala.

Mutta jos sulla yhtäkkii lykästääki fiskureisula ja sie saatki paljon kalloi, tampuntäyđen saittaa, kunka se silloin käipi sen ensimäisen kalan kansa? Joo, ei se olekhaan ennää sulle niin tärkkee, ja sitte sulla oon jo halu viskata sen kajavalle ko sie olet saanu niin paljon muita paljon fiinemppii kalloi.

Elämän ja konstin suhtheen oon niin ette kväänikansa vasta äskön oon alkanu fiskhuun. Meilä ei ole ođottheessa puolen tonnin makrilisuurimusta, mutta kuitenki yhtä fiini kala ko se saita minkä kranni vähän varhemin sai omasta suorsalantosta. Uskoma kuitenki. Olema kyllä vähän epäsikkarit, piian se kväänikala ei kuiten ole nokko hyvä. Joka taphauksessa se oon veres, sikkaristi ei yhđeläkhään ole yhtä verestä kallaa.

Met jokka kierittelemmä tässä kväänielämässä ja kväänikulttuurissa. Verekset fiskarit jokka eppäilemmä saalista: Teksii mitä kirjoitamma, kuvvii mitä maalaama, musikkii mitä tehemä ja teatteriesityksii mitä panema pysthöön; huntteeraama ketä met olema ja mihinkä menossa. Meilä oon tyhä harvat fastat pyytöpaikat, tunturijärvet oon meile tuntemattomat, vähäsen vain huiđoma teppuin ja penshaitten sejassa.

Sillä se tunttuu erinomattain somalta ko kväänitki saađhaan kalan mitä yksikhään ei saata moittiit.

Tästä oon esimerkki Åsne Kummeneje Mellem ko hän pääsi myötä vuođen 2023 Syysnäyttelhyyn. Värkistä ”I Never Learnt my Mother Tongue” muutama NRK:n konstikriitikkeri sanoi ette siinä oli ”kaunhiit vekit” ja ette hän tykkäs ”työn lämpimistä maafäriistä”.

Se oli oikkee saita eikä mikhään mortto. Se vahvistaa ja anttaa uskoo.

Huonoo fiskulykkyy kaikile.