Det fins stadig fjordfiskere, og de trenger ei trygg havn å komme til. Problemet, mener Nordkalottfolket, er at Kystverket vil avhende en rekke slike statlige havner. Nå vil de ha en slutt på denne prosessen. Bildet er fra Porsangerfjorden. (Illustrasjonsfoto: Arne Hauge)

 

Nordkalottfolket mener at Kystverkets avhending av statlige fiskerihavner uten fiskemottak er å redusere fjordfiskernes infrastruktur.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Stortinget har gitt Kystverket oppdrag å avhende alle ikke-næringsaktive statlige fiskerihavner, det vil si, havner uten fiskemottak eller annen fiskerinæring på land. Avhendingen vil etter sigende skje uten krav til aktivitet for framtidig eier. Noe Knut Einar Kristiansen fra Nordkalottfolket er sterkt kritisk til, framgår det i ei pressemelding.

– Dette er en snever definisjon som kan begrense hvilke havner fiskere kan legge til kai når de ikke er ikke er i aktiv fiske. Holmbukt er eksempelvis definert som ikke-næringsdrivende fiskerihavn. Havna har ikke fiskemottak og ingen fiskeri-aktivitet på land, men havna er likevel viktig for fjordfiskere i området, sier Kristiansen. Han viser til at havna er den eneste på østsiden av Porsangerfjorden, og at nærmeste helårlige alternativ er Smørfjord 12 til 15 mil lengre unna, avhengig av bosted for fjordfiskerne.

Med stadig færre fiskemottak og lengre avstand mellom de få som er igjen, mener Kristiansen at havner hvor fjordfiskere kan legge til kai, er viktige tilskudd i fiskernes arbeidshverdag og trygghet.

– Denne ukritiske avhendingen lukker også dørene for potensiell fremtidig fiskerinæring på land i tilknytning til disse havnene. Derfor anmoder vi sametingsrådet om å ta tak i prosessen og sikre fjordfiskerne god infrastruktur langs kysten og holde døren åpen for fremtidig mulige fiskerietableringer på land, sier han.

Saken skal nå løftes i Sametingets plenum den 14. juni i år. Der vil Nordkalottfolket anmode Sametingsrådet om å ta tak i saken, og slik bidra til å sikre fjordfiskere god infrastruktur langs hele kysten. Samtidig anmodes Sametingsrådet om å sikre fiskerinæring på land muligheter for etableringer i fremtiden, framgår det. Eksemplene på slike truete havner i Finnmark er mange. Nordkalottfolket nevner blant annet Vestre Jakobselv, Holmfjord, Kokelv og Kvalsund.

«Definisjonen på en aktiv fiskerihavn er for Kystverket at det ikke er et fiskemottak tilgjengelig. Fiskernes definisjon er at denne brukes av fiskere i aktivt fiske. Kystverkets snevre definisjon utgjør en risiko for fremtidig etablering av aktivitet i området både på land som i sjø», heter det i innspillet som nå går til Sametinget.