Kommisjonen lyttet til kravet – i alle fall med et halvt øre. (Foto: Stortinget)

 

NKF-RK med åpent brev til Sannhets- og forsoningskommisjonen: Reagerer på at det kun blir en halv stilling med kvensk kompetanse i sekretariatet.

 

Åpent brev til Sannhets- og forsoningskommisjonen for å granske fornorskingspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner v/sekretariat. Utilstrekkelig kvensk kompetanse i sekretariatet for sannhets- og forsoningskommisjonen

Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto (NKF-RK) registrerer at det er lyst ut en 50% stilling som utreder i sekretariatet for sannhets- og forsoningskommisjonen. Vi fikk mange og sterke reaksjoner etter at det i sekretariatet først ble ansatt tre personer uten at kvensk kompetanse var sikret blant de tre. Vi satte likeledes stor pris på signalene om ytterligere en stilling for å møte behovet for kvensk kompetanse i sekretariatet.

Vi er svært overrasket over at det nå er besluttet å utlyse kun en 50% stilling. NKF-RK kan ikke se at en 50% stilling er nok til å sikre at det kvenske blir ivaretatt på en betryggende måte. Det er lagt like stor vekt på samiske og kvenske forhold som grunnlag for kommisjonens arbeid i grunndokumentene, og da kan ikke kommisjonen starte opp arbeidet med en slik skjevhet i sekretariatet og i utrederkompetansen.

Vi er tydelige på at en hel stilling er et minimum for å kunne sikre kvensk kompetanse og tyngde, og det eneste hensiktsmessige for å få gode kandidater. Etter det vi har sett er det ikke økonomiske begrensinger som gjør at man ikke skal kunne styrke sekretariatet på skikkelig måte. Det vil trolig bli vanskelig å finne kandidater til stillingen da 50% ikke lett lar seg kombinere ved siden av annen jobb, og da det er lite rekrutteringsgrunnlag blant kandidater med tilstrekkelig høy utdannelse som kan binde seg frem til 2022 i en midlertidig deltidsstilling.

Dette er et negativt signal til de kvenske miljøene og kan oppfattes som et nytt eksempel på den strukturelle forskjellsbehandlingen som man fortsatt opplever overfor det kvenske folket og som vil vekke sterke reaksjoner. Vi ber nok en gang om at saken vurderes på nytt.

For NKF/RK, Hilja Huru (leder) og Jan Daleng (nestleder)