Kvenkultur i familier, museer og kulturnæring.

Kvenkultur i familier, museer og kulturnæring – starten på et forskningsprosjekt

Onsdag 22. november kl. 1900 inviterer Tromsø Museum – Universitetsmuseet til Vin&Viten-kveld om kvenkultur med Kjell Olsen, UiT, Gyrid Øyen, Vadsø museum – Ruija kvenmuseum og Kristin Nicolaysen, Nicolaysen Film AS.

Det treårige prosjektet, som startet opp høsten 2017, dreier seg om å undersøke hvordan kulturarv oppstår når folk vender tilbake til ideer om fortiden, og til steder som symboliserer fortiden.

Ved å analysere hvordan språk, natur og steder brukes i identitetsprosesser i familier, museer og kulturindustri i Nordreisa, Skallelv og Vadsø, skal forskere jobbe for å øke forståelsen om både globale og lokale aspekter ved kulturarv.

Gratis inngang både til Vin&Viten-kvelden samt åpne utstillinger på Tromsø Museum.

Les mer om prosjektet her.