Olmavankalainen Elling Vatne jatkaa johtajana Kaivuonon kveeniseurassa. (Kuva: Pål Vegard Eriksen)

 

Kvenforeningene i Lakselv og Kåfjord har justert på sine styresammensetninger.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

Ruijan kväänit Lemmijokilaiset – Norske kvener Lakselv og Kåfjord kvenforening/Kaivuonon kveeniseura har begge gjennomført sine årsmøter, henholdsvis den 22. og 24. februar. I den forbindelse er det gjort justeringer i styresammensetningene i begge foreningene.

Et par utskiftninger

I Lakselv fortsetter Jan Erling Persen som styreleder. Også Tordis Beate Opdahl (sekretær) og Jenny Margrethe Pedersen (styremedlem) fortsetter i styret.

Les også: Foreningsveteran ser tilbake på siste fireårsperiode

Torkjell Johnsen (kasserer) og Laila Johansen (styremedlem) er nye medlemmer i styret etter årsmøtet, og erstatter med det Svein Roger Johansen og Liss Beth Gjertsen. Varamedlemmer er Liv A. Johansen, Yngve Andersen og Anneli Naukarinen.

Ble fulltallig

– Ingen fikk forlate styret nå. Vi har altfor mye spennende på gang. Det sier styreleder i Kåfjord kvenforening, Elling Vatne, med en mer eller mindre spøkefull tone når Ruijan Kaiku slår på tråden.

Kåfjord-foreninga var imidlertid ett styremedlem i manko, og årsmøtet valgte derfor Eva Torill Skogstad inn som nytt styremedlem. I den forbindelse ble det også gjort noen rokkeringer på styrerollene.

Les også: Danner kvenforening i indre Lyngenfjord

Sammensetningen etter årsmøtet består, i tillegg til nevnte Vatne (styreleder) og Skogstad (styremedlem), av Ranveig Soleng (nestleder), Line Evensen (sekretær) og Gerd Steinnes Nilsen (kasserer). Varamedlemmer er Svein Arild Soleng og Arne Steinnes.