Kven Connection var et felles norsk-finsk kunstprosjekt i 2016-2018. Flere kvenske kunstnere mener det er behov for en permanent kvensk kunstnerforum. Bildet er fra oppstarten av KC i Rovaniemi. Foto: Monica Milch Gebhardt

 

Ajatuksen kväänikunstnääriitten yhistyksestä eli jonkulaisesta foorumista oon lanseerattu.

 

Liisa Koivulehto
liisa@ruijan-kaiku.no

 

Ruijan Kaiku oon pyytäny kommentaaria monelta kväänikunstnääriltä. Ensimäiset vastaukset oon positiiviset.

– Ajatus oon loistaava, muusikkeri Kristin Mellem sannoo.

– Hyvä ja intressantti idee, journalisti ja kirjailija Lill-Karin Elvestad sannoo.

Idee syntyi nuoin puoli vuotta aikkaa ko kuvakunstnääri Liv Bangsund kohatteli nuoren Åsne Mellemin. Heile tuli ajatus ette kväänikunstnäärit saattais laittaat jonkulaisen organisasuunin, ja tästä saattais seurata paljon hyvvää.

Het oon hunteeranheet ette yhistyksessä saattais olla mukana kaikki kunstin lajit – musikki, kuvakunsti, litteratuuri, näyttämäkunsti ja muut.

– Häytyy kuulostella

– Joku häyttyy alkkaat, tromssalainen Liv Bangsund sannoo.

Hän äitin suku oon Raisista, Naavuonsta, Alattiosta ja Tornionlaksosta. Hän oon kuvakunstnääri.

– Monela kunstnäärillä oon kväänitavus ja identiteetti mutta het ei tiiä toinen toisista. Kväänikunsti ei nävy eikä siitä kuule mishään.  Samala meilä oon iso tarvet näyttäät ja esittäät mitä met olema. Aika oon enämen ko kypsy kväänikunstääriitten yhistyksen perustamiselle, Bangsund sannoo.

Liv Bangsund. Kuva: Liisa Koivulehto

Hän oon vuossiin aikana ollu myötä monenlaisessa kunstiorganisasuunissa, ja pannu alule monta prosjektii, niinko Tromsø Folkekjøkken, minkä hän alkoi vuona 2014.

– Mie olen mielelä laittamassa tämmöisen yhistyksen alkhuun – mutta met tarvittema monta ihmistä. Tämä yhistys olis tulleevaisuutta varten. Met häymä alkkaat praatimhaan tästä, varovaisesti. Se pittää kuulostella, hän sannoo.

– Yhessä olema vahvemat

– Joo, ajatus oon lähteny itämhään ja se kassuu hithaasti, valokuvvaaja ja samtidskunstnääri Åsne Kummeneje Mellem meinaa.

Åsne Kummeneje Mellem. Kuva: Heidi Nilima Monsen

– Met toivoma ette saama kovole monen alan kväänikunstnääriitä ja saama voimaa toinen toisista. Tämmöinen platformi olis rikhaus ja luonolinen askel etheenpäin.  Mie olen sikkari ette tämä vahvistais kväänikulttuuria ja tekis sen näkkyyväksi muileki. Yhessä olema vahvemat! Mellem kirjoittaa epostissa.

Joukkovoimaa

Muusikkeri Kristin Mellem huomauttaa ette kväänit oon satsanheet kauvoin melkkein tyhä politikhiin. Hän ymmärtää kyllä ette se oli tarpheelista, mutta nyt olis kunstin aika.

– Kunstilla ja kulttuurilla oon niin vahva vaikutus meän identiteethiin ja ajatukshiin. Kunsti ja kulttuuri oon tärkkeet, piian yhtä tärkkeet ko politikki, Kristin Mellem kirjoittaa epostissa.

Hän muistuttaa kans joukkovoimasta.

Kristin Mellem. Kuva: Liisa Koivulehto

– Organiseeraaminen oon tärkkee erittäinki minoriteetiile. Joukkovoiman avula pääsemä pitemälle ko mitä olisimma saattanheet luulakhaan.

 

Journalisti ja kirjailija Lill-Karin Elvestad toivottaa kans kväänikunstnääriitten yhistyksen tervettulheeksi.

– Se saattais auttaat kunstnääriitä tutkimhaan kväänikulttuuria ja se tarjota areenan missä tätä näytettäis, Elvestad sannoo.

 

Kven Connection (2016-2018) oli Ruijan kveenimuseuumin, Vesisaaren kunstiyhistyksen ja Rovaniemen Taiken (Taike =taideiden edistämiskeskus, kunstin eesauttamissentteri) yhtheistyöprosjekti vuosina 2016-2018. Näyttelyn näytetthiin Vesisaaressa syksylä 2017 ja Rovaniemelä kevhäälä 2018. Prosjekti sai tukkee Kulttuuriraatilta.