Til daglig er Kai Petter Johansen bonde med rundt 40 skotske highlandfe i Kvænangen. (Foto: Heidi Nilima Monsen)

 

NKFs lederkandidat Kai Petter Johansen tror det vil gå bra å kombinere kvenarbeid og bondelivet.

 

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

 

Da valgkomiteen tok kontakt med bonde Kai Petter Johansen fra Kvænangsbotn om ledervervet i Norske kveners forbund – Ruijan kveeniliitto, sa han først klart nei: Et slikt verv ville han ikke ha tid til.

– Jeg har jo både et gårdsbruk og tilleggsnæringer som tar tid, men det åpnet seg jo en mulighet da landsstyret til NKF bestemte at lederen skulle frikjøpes tilsvarende en 50% stilling. Da følte jeg at jeg hadde mulighet og lyst til å prøve det, forteller han.

Naturressurser

Kai Petter har mange saker han brenner for, og har også engasjert seg i Sosialistisk Venstreparti og Nordkalottfolket. Spesielt det med ressurstilgang for kvener er noe Johansen ønsker å jobbe videre med.

– Landressurser og ressurstilgang i havet er viktig både for bosetning, språk og kultur, og ikke minst for næringslivet. Dette er en viktig sak som kanskje har druknet litt i mye annet til nå, mener han.

Mye å sette seg inn i

Men selvsagt er også språksaken viktig for han.

– Det har jo skjedd litt framgang i forhold til språket, men det er potensiale for mer på den fronten, spesielt innenfor skole og videreutdanning av lærere. Språkressurser generelt har vi for lite av, påpeker han.

Også innen det kvenske kirkelivet mener han at det er mye å ta tak i.

– Etter at kirken ble skilt fra staten så har det blitt en del kamper.

– I det hele tatt er det mange saker og mye å sette seg inn i. Ikke minst er det mye jeg må lære mer om, innrømmer han.

Vil ikke ødelegge

– Hva er det første du har lyst til å gå i gang med dersom du blir valgt som leder i NKF?

– Først og fremst må jeg jo bli kjent med styret. Det er jo ikke alle jeg kjenner eller har møtt, men de jeg allerede har møtt virker som veldig kompetente og flinke folk. Det er viktig at styret setter seg ned og blir enige om hvordan vi skal angripe ting. Vi må jo også se på det som er gjort tidligere. Det er jo gjort mye godt arbeid i styret til NKF, og Hilja har hatt en fin framgang på mange områder. Da er det jo viktig at ikke vi kommer inn og ødelegger det, sier han og ler.

– Det viktigste nå blir vel å ikke ødelegge det gode arbeidet som er i gang.

Spent før valget

I følge NRK Kvääni er det kun Jan Daleng som har takket ja til å fortsette videre i forbundsstyret. Vilde Christoffersen Walsø og Trond Stubberud har den siste perioden vært varamedlemmer, og skal ha takket ja til å stille til styreverv. I tillegg stiller Reidar Harju, Kristin Mellem, Lindis Møller-Davidsen til styret, mens Rune Sundelin, Line Evensen, Torbjørn Naimak, Alma Olsen og Thomas Kjærstad er blitt foreslått som vararepresentanter. Valget foregår på NKFs digitale Landsmøte 21. juni.

Lederkandidaten selv er spent på om det vil gå greit å kombinere livet som bonde i Kvænangen og lederverv i Norske kveners forbund – Ruijan kveeniliitto.

– Jeg tror det kommer til å gå fint. Nå har vi jo hatt denne koronakrisa, og sett hvordan mye av kommunikasjonen kan gjøres digitalt eller ved telefon. Jeg har jo også full mulighet til å reise på kortere turer, smiler Kai Petter Johansen.

 

Kai Petter Johansen og samboer Katriina Pedersen sammen med kalven Jussi (Foto: Heidi Nilima Monsen)