Datoen er 1. mai for deg som innen fristen vil søke penger til et kvensk prosjekt innen språk og kultur. (Illustrasjonsfoto: Heidi Nilima Monsen)

 

Fylkeskommunen med oppmuntring og frist-påminnelse.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

«Dette er en påminnelse om søknadsfristen 1. mai, for å søke prosjekttilskudd til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur,» het det i eposten som kom til redaksjonen torsdag 23. april i år.

Som kjent har Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) i en årrekke forvaltet tilskudd til kvensk språk og kultur, men fra og med inneværende år er det Troms og Finnmark fylkeskommune som forvalter tilskuddsordningen. Søknad skal derfor sendes fylkeskommunen, der riktig adresse er: postmottak@tffk.no.

Tilskuddsordningen skal medvirke til å revitalisere og utvikle kvensk språk og til å fremme kvensk og norskfinsk kultur, og retningslinjer og søknadsskjemaer finner du på fylkeskommunenes hjemmesider, nemlig her:

Søke tilskudd til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur

«Hva med COVID-19?» spør tilskuddsforvalter. Jo, selv om arrangementer og aktiviteter over hele verden påvirkes av koronapandemien – med utfordringer knyttet til gjennomføring av arrangementer – er gladmeldingen likevel den at fylkeskommunen oppfordrer folk til å søke tilskudd til aktivitet og tiltak som vanlig. Samtidig ber de søkere ta høyde for tilpassinger i sine prosjekter, altså etter hvert som nye føringer fra helsemyndighetene tillater det.

«Vi vil være imøtekommende for endringer og tilpassinger av prosjektene på grunn av pandemien,» meldes det fra fylkeskommunalt hold, som også minner om søknadsfristen for driftstilskudd. Den fristen er 31. august, og gjelder foruten driften av kvensk avis også etablering og drift av språk- og kultursentre.