Prost Anne Skoglund.(Foto: Arne Hauge)

 

Tidligere menighetsprest og prost i Alta Anne Bergljot Skoglund blir nye stiftsdirektør i landets nordligste bispedømme.

 

Kristine Jonas
kristine@ruijan-kaiku.no

 

Det melder Nord-Hålogaland bispedømme på sine egne nettsider.

Stillingen som stiftsdirektør er den øverste administrative lederen i bispedømmet, og Skoglund vil jobbe tett sammen med biskop Olav Øygard.

– Nord-Hålogaland bispedømme har alt – store byer og fiskevær, vidder og hav, nærhet og avstander så det holder. Her er de trestammers møte, med samisk, kvensk og norsk. Med andre ord en spennende kultur om du er nysgjerrig, sier dem nylige tilsatte stiftsdirektøren.

Opptatt av samisk og kvensk

Skoglund har tidligere uttalt seg om realiteten av fornorskningspolitikken utført av både stat og kirke, noe hun selv var vitne til i skolen når hun vokste på 70-tallet.

–Derfor er jeg glad for at det blir satt fokus på kirkens rolle, for kirka har vært en del av myndigheten, fra langt tilbake i tid, sa hun.
Det var som maktpersoner i form av kongelig utsendte prester og andre embetsmenn, at kirken bidro til urett og overgrep – den var myndighetens forlengede arm i fornorskningspolitikken. Kirkemøtet i 1997 erkjente dette, med vedtak om at uretten ikke skal fortsette. En milepæl, sa Skoglund i 2020.

Samtidig erkjente hun da i avisa at selv om det er gjort mye arbeid i forhold til bruk av samisk i kirken, er det enda en del som kan gjøres for det kvenske.

– Vi gjør i dag mye større arbeid knyttet opp mot det samiske enn det kvenske. Der har vi mange steg å gå. I gudstjenester i dag er samisk hørt, kvensk derimot blir en type festspråk. Når vi har ekstra store gudstjenester har vi gjerne alle tre språkene med. Men vi prøver, og har de senere årene hatt kvensk-norsk gudstjenester i forbindelse med Kvenfolkets dag 16. mars. Kvensk har kommet kortere, men som kirke ønsker vi å være på banen, og ta vare på det kvenske, sa hun.

– Jeg tenker at vi i dag som kirke i altasamfunnet har en stor, i alle fall større bevissthet om viktigheten av å bli møtt på samisk og på kvensk, sa Skoglund.

Les saken her: – Som kirke må vi lytte

Variert erfaring

Skoglund har det siste året befunnet seg i Tromsø hvor hun har vikariert som kirkefagsjef i Nord-Hålogaland bispedømme. Hun forteller at tiden her har gitt henne nyttig innsikt og forståelse som kan tas med videre i jobben som stiftsdirektør. Den varierte bakgrunnen hennes fra ulike deler av kirken mener hun vil være viktig for den nye jobben hun skal gjøre.

– Jeg kjenner bispedømmet godt som prest og prost, som arbeidsveileder, hovedtillitsvalgt for prester i bispedømmet og som nestleder i Den norske kirkes presteforening. I tillegg har jeg erfaring fra arbeid i menighetsråd og fellesråd, sier hun.