Anneli Naukkarinen guider kvenskelever gjennom de ulike fargene på Udirs kvenske satsing. (Skjermdump Digilær)

 

– Det er så få kvensklærere og så lite læremidler at man føler et visst ansvar, sier Anneli Naukkarinen. 

 

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

 

Porsanger kvenske språksenter er med i et samarbeidsprosjekt med Utdanningsdirektoratet om utvikling av nye digitale læringsverktøy for kvenskelever i grunnskolen.

– Under en samling med finsk- og kvensklærere etterlyste Utdanningsdirektoratet etter lærere som kunne bistå med å lage digitale kvenske opplæringsverktøy for grunnskolen. Siden vi ikke er så mange kvensklærere føler man jo et visst ansvar, derfor takket jeg ja til å være med på prosjektet. Jeg syns det er viktig at både kvensklærere og -elever har gode verktøy, sier Anneli Naukkarinen som både jobber som daglig leder ved Porsanger kvenske språksenter og underviser i kvensk ved Børselv skole.

– Språksenteret har blitt en slags samarbeidspartner med Udir i dette prosjektet, sier Naukkarinen som på nyåret fikk med seg Liss Beth Gjertsen med på laget. 

– Selv om vi to kanskje ikke har lengst erfaring innen språket eller som kvensklærere, føler vi at vi kan bidra med læremiddelutvikling gjennom dette prosjektet. Liss Beth er dessuten helt rå når det kommer til digitale løsninger, forsikrer Anneli. 

Elevene kan selv laste opp videoer tilknyttet oppgavene. (Skjermdump fra kvensk læringsverktøy på digilær.no)

Fargejakt

I prosjektet tar de utgangspunkt i Agnes Eriksens lærebøker, og lager digitale interaktive oppgaver inspirert av de ulike kapitlene. Tanken er at oppgavene, sammen med lærebøkene, etter hvert skal utgjøre en bank av læringsmateriell som kvensklærere over hele landet kan bruke. 

– Vår oppgaver er å være kreative og la ungene lære kvensk på en ny og spennende måte. Dette er noe som har manglet, forteller Anneli.

I den første delen har man hatt fokus på fargene, nominativ entall og flertall. Blant annet får man se videosnutter fra et kunstmuseum der Anneli forteller om de ulike fargene. I tillegg er det ulike oppgaver der elevene bruker forskjellige metoder for å vise hva de har lært. Det er også laget en mulighet for elevene å laste opp egne videoer som læreren kan vurdere. Den første delen av prosjektet, Pilot 1, rettet mot de elevene i de lavere klassetrinnene skal allerede blitt gjennomført. Nå skal man i gang med Pilot 2, retta mot elever i femte- og sjetteklasse.

–Planen er at dette skal være klart til skolestart til høsten i år, forteller Naukkarinen.

Viktig bidrag

Seniorrådgiver i Utdanningsdirektoratet Heidi Ødegaard Dølbakken forteller at de anser arbeidet til Anneli og Lisbeth som svært viktig.

– Vi vet at det er utfordringer knyttet til læremiddelsituasjonen for kvensk eller finsk som andrespråk. Vi ser på måter for å avhjelpe dette – i tillegg til tilskuddsordningen som Statsforvalteren i Troms og Finnmark forvalter. I fjor høst satte vi derfor i gang et pilotprosjekt for å vurdere om digilær.no kunne være egnet som digital plattform i kvensk eller finsk som andrespråk, forteller Ødegaard Dølbakken. 

I tillegg til Naukkarinen og Gjertsen, er fire finsklærere i sving med å lage oppgaver rettet mot finskelever i ungdomsskolen. De kvenske og finske læringsressursene legges ut på den nasjonale læringsplattformen for digital undervisning, digilær.no.

– På digilær.no kan lærere utvikle og dele læringsressurser, utveksle erfaringer og tilrettelegge og tilpasse opplæringen for elever på ulike faglige nivåer. Digilær.no er også et sted hvor elever kan samarbeide og kommunisere med hverandre, og det er tilrettelagt for fjernundervisning. I digilær.no jobber lærere og elever digitalt uavhengig av skole- og kommunegrenser, forklarer seniorrådgiveren.

Satser mot mellomtrinnet

Ressursene ble presentert på en digital samling for lærerne i faget i november.

– På samlingen ønsket vi tilbakemeldinger fra lærerne på om dette var noe vi skulle gå videre med. På bakgrunn av svarene vi fikk, har vi besluttet å starte en ny pilot for å få utviklet betydelig flere ressurser, og prøvd ut de øvrige mulighetene som ligger i plattformen. Skal lærerne virkelig få prøve det ut i praksis, må det være en del ressurser tilgjengelig. Vi er så heldige at vi har fått hjelp av seks lærere til å utvikle dette. I første omgang konsentrerer vi oss om ressurser på mellomtrinnet, forteller Utdanningsdirektoratet. De bekrefter at ressursene skal være klare til neste skoleår,

– Vi håper i løpet av høsten å få erfaringer med om digilær.no kan bidra til å avhjelpe mangelen på læremidler og skape rom for samarbeid mellom lærere og elever på tvers av skoler, sier Heidi Ødegaard Dølbakken.

 

Skjermdump fra kvensk læringsverktøy på digilær.no

(Skjermdump fra kvensk læringsverktøy på digilær.no)

Her skal elevene trekke rett ord til rett farge. (Skjermdump fra kvensk læringsverktøy på digilær.no)