Noora Ollila ville sette fokus på den kvenske kulturen, og startet selfieaksjonen #ansiktforkvenskkultur KUVA ANSIKT FOR KVENSK KULTUR

Noora Ollila ville sette fokus på den kvenske kulturen, og startet selfieaksjonen #ansiktforkvenskkultur KUVA ANSIKT FOR KVENSK KULTUR

«Ta en selfie med sort-filter, for å vise sympati for kvenenes tap. Bruk #ansiktforkvenskkultur. Sammen skal vi løfte kvenkulturen!»

Slik lyder oppfordringen på den nye siden til facebookaksjonen «Ansikt for kvensk kultur» som dukket opp sist uke. Under et døgn etter at aksjonen startet, er et titalls sorthvite selfies blitt lagt ut med hashtaggen #ansiktforkvenskkultur både på facebook og instagram. Og flere bilder har blitt lagt ut de siste dagene.

Aksjonen kommer som følge av forrige ukes oppstartsmarkering med Olje- og Energiminister Tord Lien på Statnetts anleggsområde på Skillemoen hvor en rundt 400 år gammel tjæremile nå går tapt til fordel for en trafostasjon.

– Det har vært en lang saksgang som ble forkludret av at kvenske organisasjoner ikke ble varslet tidlig i prosessen og ikke fikk gitt innspill til riktig tid. Innspill, klager, klager på klager, brev til statsråden og klage til FNs høykommissær for menneskerettigheter om på brudd på kvenenes kulturelle rettigheter har ikke ført frem, står det på facebooksiden som bakgrunn for aksjonen.

Nå når Alta kommune planlegger et nytt industriområde på Skillemoen, fryktes det at flere kvenske kulturminner gå tapt.

– Disse sakene viser svakhetene i vernet av kvenske kulturminner og hvordan de til stadighet blir overlatt til å ødelegges enten av utbyggere eller av naturkreftene. Det finnes kun en løsning på dette tilbakevendende problemet: Kvenske kulturminner må få økt vern gjennom lovverket! står det på facebooksiden.