Illustrasjonsfoto: Liisa Kiovulehto

Finnmark fylkesting ber om at Jernbanedirektoratet prioriterer nødvendige ressurser for å ta en aktiv rolle i den videre finsk/norske utredningen, som skal vurdere grunnlaget for en mer omfattende jernbaneutredning på korridoren Rovaniemi-Kirkenes.

Dette innstilte hovedutvalget for kultur, folkehelse og samferdsel på i sitt møte tirsdag.
Innstillingen er en uttalelse til Jernbanesektorens handlingsprogram som skal til behandling på fylkestinget i Alta 20. juni.

Hovedutvalgsleder Geir Ove Bakken sier til ffk.no at han er fornøyd med at visjonen som ble utarbeidet i fellesskap i flere miljøer i 2017 nå følges opp i en finsk/norsk utredning som skal vurdere grunnlaget for jernbane mellom Rovaniemi-Kirkenes innen 2018.
– Jeg synes det er naturlig at Finnmark fylkeskommune er aktiv i denne prosessen, sier Bakken, og forteller videre at fylkeskommunen allerede er involvert i utredninga, gjennom en representant i styringsgruppa.
– Dette er et viktig europeisk prosjekt som vil være av stor betydning for konkurransekraften i næringslivet på Nordkalotten og i videreutvikling av norsk-finsk samarbeid. Signaleffekten er enorm og et svært viktig bidrag i nordområdesatsinga.
– Vi planlegger også faglige innspill gjennom å videreutvikle rapporten «Den Arktiske jernbanevisjonen», Målet er å lage en mulighetsstudie på det økonomiske grunnlaget for en containerrute fra Asia gjennom Den Nordlige sjørute til havn i Kirkenes, sammen med Sør-Varangers miljøer, avslutter Bakken.

Høringsbehandling i fylkestinget
Utredningen omtales i Jernbanesektorens høringsutgave til handlingsprogram 2018-29, som skal behandles i fylkestinget.

Hovedutvalgets innstilling til:
Høringssvar fra Finnmark fylkeskommune-jernbanedirektoratets handlingsprogram 2018-2029
Finnmark fylkestinget viser til Jernbanedirektoratets handlingsprogram, og omtalen av finske myndigheters anbefaling om å opprette en arbeidsgruppe for videre vurdering av jernbaneforbindelse på korridoren Rovaniemi-Kirkenes.
• Finnmark fylkesting ber om at Jernbanedirektoratet prioriterer nødvendige ressurser for å ta en aktiv rolle i den videre finsk/norske utredningen, som skal vurdere grunnlaget for en mer omfattende jernbaneutredning på korridoren Rovaniemi-Kirkenes.
• Finnmark fylkesting ber om at Finnmark fylkeskommune og Sør-Varanger kommune blir nærmere involvert i Jernbanedirektoratets arbeid med videre utredning av jernbane på korridoren Rovaniemi-Kirkenes.
• Finnmark fylkesting mener en arktisk jernbaneforbindelse er et viktig europeisk prosjekt som vil være av stor betydning for konkurransekraften i næringslivet på Nordkalotten, og i videreutvikling av norsk/finsk samarbeid. Signaleffekten er enorm og et svært viktig bidrag i nordområdesatsingen.
• Finnmark fylkesting vurderer også ambisjoner om en jernbane mellom Rovaniemi-Kirkenes som et visjonært geopolitisk prosjekt, som kan sikre en alternativ containerrute fra Asia gjennom Den nordlige sjørute til havn i Kirkenes.

https://www.ffk.no/nyheter/arktisk-jernbanevisjon-et-steg-narmere.596960.aspx