Statssekretær Anders Bals i Kommunal- og moderniseringsdepartementet fikk avskjed i nåde under dagens statsråd.

Bals var statsselretær for samiske saker, men hadde også ansvar for saker som angår kvenene.

Bals presiserer ovenfor Ruijan Kaiku at det ikke ligger noe dramatisk bak hans avgang som statssekretær.

– Det har vært vanskelig å bo så langt hjemmefra når man er småbarnsfar og har tre barn i skolepliktig alder. Nå ønsker jeg å være mer tilstede for familien, sier han og røper at han flytter fra hovedstaden allerede i løpet av et par dager.

Anders Bals har hatt permisjon fra sin stilling ved den samiske høyskolen, og regner med å gå tilbake til den jobben.

 

Måsøyordfører Anne Karin Olli (49) ble utnevnt til ny statssekretær for statsråd Jan Tore Sanner.