Oversikt over de fire innfallsportene til Halti-området. (Skjermbilde fra filmen nederst i saken).

 

Et samarbeid mellom finske og norske verneområder i grenseområdet rundt fjellet Raisin Haltii/Ráisduottarháldi i Norge og Halti i Finland, «Háldi-regionen», er nå godkjent som grensesamarbeidsområde.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

Like før årsskiftet fikk et samarbeid mellom Käsivarsi villmarksområde i Finland, Reisa nasjonalpark i Norge, samt landskapsvernområdet Ráisduottarháldi, godkjenning som «grensesamarbeidsområde». I dette ligger det at samarbeidet er formelt godkjent som en del av EUROPARC Transboundary Park-programmet, et nettverk bestående av tolv områder i Europa med grenseoverskridende samarbeid. Dette er det tredje offisielle grensesamarbeidsområdet i Finland og det andre i Norge.

«Gjennom denne statusen har partene etablert en formell ramme for grensesamarbeidet. Det gir igjen mulighet for å sette felles mål, verne om natur- og kulturarven og utvikle lokalsamfunnene i regionen», heter det i en pressemelding fra Reisa nasjonalpark.

På Kilpisjärvi natursenter kan man se et nytt grenseoverskridende kart som er produsert gjennom samarbeidet, samt en informasjonsskjerm med mye informasjon fra Halti-området både fra finsk og norsk side. Informasjonen finnes også på Halti besøkssenter på Storslett i Nordreisa.

Denne filmen gir et innblikk i hva Halti-området har å by på av naturverdier og opplevelser med utgangspunkt i de fire innfallsportene Kilpisjärvi, Kaivuononvankka/Kåfjorddalen, Hansinkenttä/Storslett og Koutokeino/Kautokeino. Filmen er produsert av Montevideo for Reisa nasjonalpark og Metsähallitus: