Trygg Jakola, nestleder i NKF har sammen med leder Hilja Huru sendt et nødrop til Europarådet. Arkivbilde. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

Trygg Jakola, nestleder i NKF har sammen med leder Hilja Huru sendt et nødrop til Europarådet. Arkivbilde.
KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

Norske Kveners Forbund er svært bekymret for innvirkningen en nedleggelse av Børselv Skole og DPS i Lakselv vil ha for kvenene, og ber Europarådet om hjelp.

Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto frykter for konsekvensene de vedtatte nedleggelsene av Børselv skole og Distrikts Psykiatrisk Senter (DPS) i Lakselv vil få for kvenene. Nå har de sendt brev til OSCEs høykomissær for nasjonale minoriteter og Europarådets sekretariatet for rammekonvensjonen for beskyttelse av nasjonale minoriteter.
– Vi håper dere kan gi oss hjelp og råd om hvordan vi kan jobbe videre med disse sakene, står det i brevet signert av NKF-leder Hilja Huru og nestleder Trygg Jakola.

Kjemper for Børselv skole
Før jul vedtok Porsanger kommune å legge ned Børselv skole. NKF skriver at en nedleggelse av skolen vil få store konsekvenser for det kvenske miljøet.

– Dette er en svært viktig skole for revitalisering av det kvenske språket, og er en av få skoler som bruker kvensk, forklarer de.

Bekymret over DPS-vedtak
Også Helse Nords vedtak om å flytte Distrikts Psykiatrisk Senter (DPS) fra Lakselv, bekymrer Huru og Jakola.

– Flyttes dette senteret fra Lakselv, vil ikke kvenene lengre ha et slikt behandlingstilbud med kjennskap og kompetanse på kvensk språk og kultur. Dette er en dramatisk reduksjon i behandlingstilbud til kvenske pasienter, forklarer de.

Brudd på minoritetsrettigheter
I brevet påpeker NKF at kvenene ikke har blitt tatt med på råd, eller blitt informert i forkant av vedtakene.

– Begge disse sakene vil føre til store konsekvenser for kvenene og overlevelsen av det kvenske språket, og vi ser på begge sakene som brudd på rettighetene til det kvenske folk i forhold til rammekonvensjonen for beskyttelse av nasjonale minoriteter, skriver de.