- Det kvenske språket er i en veldig sårbar situasjon og språkbærerne blir stadig færre. Vi må handle raskt om vi ønsker å holde språket i live, sier stortingsrepresentant Geir S. Toskedal (KrF). KUVA KRISTELIG FOLKEPARTI

– Det kvenske språket er i en veldig sårbar situasjon og språkbærerne blir stadig færre. Vi må handle raskt om vi ønsker å holde språket i live, sier stortingsrepresentant Geir S. Toskedal (KrF).
KUVA KRISTELIG FOLKEPARTI

– Det kvenske språket er i en veldig sårbar situasjon og språkbærerne blir stadig færre. Vi må handle raskt om vi ønsker å holde språket i live, sier stortingsrepresentant Geir S. Toskedal (KrF) i en pressemelding.

 Denne uken har stortingsrepresentanten fra Kristelig Folkeparti oppfordret kommunalministeren til å flytte det økonomiske ansvaret for kvensk fra kommunene til sentrale myndigheter.

 – KrF er opptatt av minoriteter og vil at folk skal få ivareta sitt språk, sin identitet og minoritetskultur. Kvenene har over lang tid betydd mye for norsk samfunnsliv i nord. Det er viktig at vi gjør alt vi kan for å beskytte språket deres fra å dø ut, mener Toskedal.

 

Vil heve språkstatusen

Helt konkret ber han kommunalminister Jan Tore Sanner (H) om å ta initiativ til å heve statusen til kvensk fra nivå II i det europeiske språkcharteret til nivå III.

Etter at det kvenske språket i 2005 ble anerkjent som et minoritetsspråk på nivå II i henhold til den europeiske minoritetsspråkpakten; språkcharteret, har ikke myndighetene ikke fulgt opp med midler for å ivareta og videreutvikle det kvenske språket.

 – Hvis statusen til språket oppgraderes til nivå III, vil det stille ulike krav til regjeringen for å holde språket levende. Blant annet vil det økonomiske ansvaret for kvensk flyttes fra kommunene til sentrale myndigheter. Det er noe av det viktigste vi kan gjøre hvis vi vil berge kvensk fra å dø ut, mener Toskedal.

Geir Toskedal ser fram til å få svaret fra ministeren før han og resten av kommunalkomiteen reiser til Finnmark den første uken i mars.