Sammenkomst for å understreke merkedagen for Trygg Trafikk og Kaivuono, Kåfjord kommune i Nord-Troms. (Foto: Greta S. Larsen, Kåfjord kommune)

 

Kåfjord aller først ute: Trygg Trafikk valgte å imøtekomme kommunens ønske om skilt på tre språk.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Denne uka ble Kåfjord kommune godkjent som Trafikksikker kommune, framgår det i ei pressemelding fra Trygg Trafikk Troms og Finnmark. Det ble kommunen etter å ha dokumentert systemer og rutiner for trafikksikkerhet i sine ulike sektorer.

Med det er Kåfjord den første kommunen i landet som fikk Trafikksikker kommune-skilt på nordsamisk, norsk og kvensk.

– En milepæl

– Trygg Trafikk valgte å imøtekomme kommunens ønske om skilt på tre språk. Det er viktig for kommunens identitet og i tråd med språkpolitikken. Det er altså første gang i Trafikksikker kommune-sammenheng at vi også skilter på kvensk, og derfor en milepæl også for oss, sier Helga Anette Melhus, regionleder i Trygg Trafikk Troms og Finnmark.

Anledningen innbød til ei delikat kake med mye fin tekst. Inkludert kvensk. (Foto: Helga Anette Melhus/Trygg Trafikk)

Med det er kommunen nummer 164 i rekken av godkjente trafikksikker-kommuner i Norge, og nummer elleve i Troms og Finnmark fylke. I sin region Nord-Troms er Kåfjord nå den tredje som får slik godkjenning, de øvrige  to er Storfjord og Skjervøy.

Som følge av initiativet har Trygg Trafikk den siste tiden benyttet logo som inkluderer kvensk språk. Det gjelder som vi forstår det digitale materiellet i Trafikksikker kommune prosjektet.

Et kvalitetsstempel

Vi tar med at Trafikksikker kommune er en godkjenningsordningen utviklet av Trygg Trafikk i samarbeid med fylkeskommunene. Et såkalt organisatorisk trafikksikkerhetstiltak som gjennom systemer og rutiner skal kvalitetssikre at kommunen arbeider systematisk med trafikksikkerhet. I samtlige sektorer.

«Å bli godkjent gir ingen garanti for fravær av ulykker, men er et kvalitetsstempel som forteller at kommunen arbeider godt, målbevisst og helhetlig innenfor sine tilgjengelige rammer», meldes det om ordningen.

Når det gjelder lønn for sikkerhets-strevet, så viser en rapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI) at økt bevissthet om trafikksikkerhet i kommunene har ført til at kommunalt ansatte oppfører seg sikrere i trafikken. Samt at de tenker mer på trafikksikkerhet i hverdagen.

Vite mer, les her: Fokus på trafikksikkerhet i kommunene har god effekt

 

Trafikkiturvalinen, står det å lese. Trafikksikkherhet. (Foto: Helga Anette Melhus/Trygg Trafikk)