Departementet støtter kvensk dataspill

Departementet støtter kvensk dataspill
 Komunaalideparttementti jakkaa pois 2,5 miljoonaa kruunuu kainun kielen elästyttämiseksi lasten ja nuorten piirissä. Staatinsekretääri Anne Karin Olli (H) toivoo monta hyvvää anomusta. KUVA: LIISA KOIVULEHTO

Komunaalideparttementti jakkaa pois 2,55 miljoonaa kruunuu kainun kielen elästyttämiseksi lasten ja nuorten piirissä. Kuvassa staatinsekretääri Anne Karin Olli (H). KUVA: LIISA KOIVULEHTO

Regjeringen har nå fordelt 2,55 millioner kroner til ulike tiltak for kvensk språk og kultur. Deriblant til et dataspill om kvensk kulturhistorie.

– Dataspill, teknologiske språkverktøy og språkleire er tiltak jeg har stor tro på i arbeidet å med utvikle kvensk språk og identitet hos barn og unge. Jeg er glad for at vi kan støtte gode initiativ både i lokalmiljøer, i organisasjoner og institusjoner for revitalisering av kvensk språk og kultur, sier statssekretær Anne Karin Olli i en pressemelding.

 

Kvensk dataspill

Firmaet Modhi Rohkee, ved Eskild Johansen i Karlsøy kommune, får midler til å utvikle dataspillet Ruija, basert på kvensk kulturhistorie. Spillet skal inneholde funksjoner som er inspirert av andre dataspill som er populære blant barn og ungdom. I spillet vil brukerne lære både språkfraser og få kunnskap om kvensk språk og kultur. Både kvenske ungdommer og profesjonelle spillutviklere vil delta i utformingen av spillet.

– Dataspill er en helt ny arena for kvensk språk og kultur. En kombinasjon av spill og læring er et godt virkemiddel for å øke interesse for og kunnskap om kvensk kultur og historie blant barn og unge, sier Olli.

Språkleire

Språkleire for barn og ungdom har vist seg å ha god effekt i språkopplæringen. Det er derfor gitt støtte til både en familieleir i regi av Halti kvenkultursenter og til en ungdomsleir i regi av Norske Kveners Forbund. Begge leirene arrangeres i samarbeid med språkmiljøer i Tornedalen.

Læremidler

Det er ellers gitt støtte til å lage en kvensk utgave av en læremiddelserie for språk i barnehager. Serien er utviklet for flere minoritetsspråk, blant annet  samisk, og tar utgangspunkt i kjente eventyr knyttet til den aktuelle minoriteten. Prosjektet skal stimulere til språkaktiviteter gjennom bruk av spill, språkkort og annet. Det vil også blir utviklet for bruk på nettbrett.

Språkteknologi

Kvensk institutt har de siste årene utarbeidet språkteknologiske verktøy for kvensk språk, i samarbeid med Universitetet i Tromsø. Disse er i bruk i dag, blant annet blant kvenskstudenter ved Universitetet i Tromsø. Nå ønsker Kvensk institutt å utvikle verktøyene videre til de ulike kvenske dialektene, og får tilskudd til å ansette en språkmedarbeider til dette arbeidet.

– For at flere kvener skal ta språket i bruk er det viktig at det finnes hjelpemidler i et språk kvener i ulike områder kan kjenne igjen. Kvensk institutt gjør et godt arbeid for utvikling av det kvenske språket, sier statssekretæren.

 

 

 

Fordeling av tilskudd 2016

Fordeling av midler over kap. 567 post 70 – Tilskudd til nasjonale minoriteter

Driftsstøtte

Mottaker Beløp
Norske Kveners Forbund 1 720 000
Kvenlandsforbundet 330 000
Norsk-finsk forbund 400 000

 

Fordeling av midler over kap. 567 post 73, Kvensk språk og kultur

Mottaker Prosjekt Beløp
Halti kvenkultursenter Drift 700 000
Storfjord språksenter Drift 700 000
Ruijan Kaiku Drift 750 000
Halti kvenkultursenter Familieleir 85 000
Halti kvenkultursenter Kvensk formidlingsutvikling 100 000
Porsanger menighet Lettleste bøker på kvensk 80 000
Norske Kveners Forbund Ungdomstiltak 260 000
Kvenlandsforbundet Kvenskfinsk folkemusikk 70 000
Tana kvenforening Språkopplæring 5 000
Siivet AS Animasjonsfilm for barn 250 000
Modhi Rohkee Dataspillet Ruija 180 000
Alta kvenforening Språk- og kulturkvelder 20 000
Troms fylkeskommune Handlingsplan for kvensk språk i Troms 300 000
Nord-Hålogaland bispedømmeråd Prosjekt: Gamle salmer mot nye tider 50 000
Kvensk institutt Videreutvikling av kvensk språkverktøy 750 000
Grom AS «Troll i ord» – læremiddel for
kvensk språk i barnehager
400 000

Trackbacks/Pingbacks

 1. Akantor SEO Company - ... [Trackback] [...] There you will find 94894 more Infos: ruijan-kaiku.no/departementet-stotter-kvensk-dataspill/ [...]
 2. venus factor - ... [Trackback] [...] Find More Informations here: ruijan-kaiku.no/departementet-stotter-kvensk-dataspill/ [...]
 3. make money online udemy - ... [Trackback] [...] Find More Informations here: ruijan-kaiku.no/departementet-stotter-kvensk-dataspill/ [...]
 4. Internet Services in Australia - ... [Trackback] [...] Read More here: ruijan-kaiku.no/departementet-stotter-kvensk-dataspill/ [...]
 5. Artists - ... [Trackback] [...] Read More: ruijan-kaiku.no/departementet-stotter-kvensk-dataspill/ [...]
 6. Entertainment and Movie reviews with tips on how to get Website Traffic and Make Money Online. - ... [Trackback] [...] Read More: ruijan-kaiku.no/departementet-stotter-kvensk-dataspill/ [...]
 7. para kazanmak - ... [Trackback] [...] Read More: ruijan-kaiku.no/departementet-stotter-kvensk-dataspill/ [...]
 8. ankara escort - ... [Trackback] [...] Read More here: ruijan-kaiku.no/departementet-stotter-kvensk-dataspill/ [...]
 9. flexipay - ... [Trackback] [...] There you will find 83108 more Infos: ruijan-kaiku.no/departementet-stotter-kvensk-dataspill/ [...]
 10. Best Newspaper in India - ... [Trackback] [...] Find More Informations here: ruijan-kaiku.no/departementet-stotter-kvensk-dataspill/ [...]
 11. Best Newspaper in India - ... [Trackback] [...] Read More: ruijan-kaiku.no/departementet-stotter-kvensk-dataspill/ [...]
 12. economics tuition - ... [Trackback] [...] There you will find 30547 more Infos: ruijan-kaiku.no/departementet-stotter-kvensk-dataspill/ [...]
 13. sell.it - ... [Trackback] [...] Read More: ruijan-kaiku.no/departementet-stotter-kvensk-dataspill/ [...]
 14. joe de saram - ... [Trackback] [...] There you will find 78304 more Infos: ruijan-kaiku.no/departementet-stotter-kvensk-dataspill/ [...]
 15. joseph shihara rukshan de saram - ... [Trackback] [...] There you will find 79444 more Infos: ruijan-kaiku.no/departementet-stotter-kvensk-dataspill/ [...]
 16. rhodium - ... [Trackback] [...] Read More: ruijan-kaiku.no/departementet-stotter-kvensk-dataspill/ [...]
 17. joseph s r de saram - ... [Trackback] [...] Find More Informations here: ruijan-kaiku.no/departementet-stotter-kvensk-dataspill/ [...]
 18. nandrolone propionat in stock - ... [Trackback] [...] Read More here: ruijan-kaiku.no/departementet-stotter-kvensk-dataspill/ [...]
 19. porn - ... [Trackback] [...] Read More here: ruijan-kaiku.no/departementet-stotter-kvensk-dataspill/ [...]

Legg igjen et svar