Hans-Jacob Bønå, ordfører i Vadsø kommune. Foto: Privat.

– Jeg hadde satt pris på at dette ble tatt opp med meg før man gikk ut i media, sier en litt oppgitt ordfører i Vadsø kommune, Hans-Jacob Bønå, etter det «mediakjøret» de siste dagene.
Han kjenner seg ikke helt igjen i kritikken leder Hilja Huru og nestleder Trygg Jakola i Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto (NKF-RK) retter mot Vadsø kommune i et debattinnlegg (se lenke nedenfor).

NKR-RK mener Vadsø kommune gjør lite eller ingenting for å fremme kvensk språk og kultur i Vadsø, som også blir referert til som kvenhovedstaden.
– Hadde man snakket sammen på forhånd kunne det hende det hadde vært grunnlag for å være litt midlere i kritikken – eller eventuelt skjerpe den, mener han.

Kvenfolkets dag

NKF-RK er skuffet over at Vadsø kommune ikke heiste kvenflagget, verken på rådhuset eller utenfor Vadsø museum – Ruija kvenmuseum.
– Vadsø kommune har ikke flaggregler som åpner for å flagge i utenfor rådhuset på for eksempel kvenfolkets dag. I ettertid ser jeg at vi nok kunne gått igjennom flaggreglene tidligere slik at dette hadde vært i orden før kvenfolkets dag, medgir ordføreren.
Det pågår for tiden en saksutredning med sikte på endring av flaggreglementet til Vadsø kommune.
– Og museet manglet vist nok snor i flaggstanga, og rakk ikke å reparere denne i tide før kvenfolkets dag, opplyser han.
Selv hadde Bønå en travel dag den 16. mars og fant heller ikke tid til å sende en hilsen til kvenfolket på selve dagen.
– Det kunne jeg selvfølgelig ha gjort, men det var en hektisk dag med mange møter, sier han.
– Det handler ikke om uvillighet, det har aldri vært min hensikt, fastholder ordføreren.
Vadsø museum – Ruija kvenmuseum markerte dagen i Store studio den 15. mars.
– Jeg har vært stolt og hilst på kvenfolkets dag i tidligere år. I år var det varaordføreren som var representert ved markeringen på museet, som også eies og er en del av Vadsø kommune, forklarer Bønå.
– Da har det naturlig nok også vært festtaler, sier han.

All jobb ikke synlig

Bønå er litt skuffet over at det fremstilles som om Vadsø kommune ikke gjør noe i forhold til det kvenske.
– Det er ikke alt jeg gjør som kommer fram i media. Mye arbeid skjer partiinternt, og noe skjer i direkte dialog med regjeringen. Jeg har vært veldig klar på hva jeg mener, sier han, og synes derfor det er litt urimelig at han som ordfører blir holdt ansvarlig som en som bare holder festtaler.
Blant annet har han jobbet for å få finansiering av drifta til museet over statsbudsjettet. Han har også jobbet for forprosjektmidler til museet.
– Førende for forprosjektmidler er at det må komme penger til oppfølging. Jeg må nok møte på Stortinget for å lobbe for museet i år også, sier han.

Dialogmøte

Bønå vil invitere NKF-RK til dialogmøte. Jakola sa til NRK at Vadsø kommune har et stort potensiale for å komme på banen og være mer synlig i forhold til det kvenske.
– Kommunens oppgave vil være å legge til rette for næringsutvikling i forhold til det kvenske, mener Bønå.

 

– Det kvenske synliggjøres gjennom festtaler