På Halti i Nordreisa er kvenkultursenteret samlokalisert med en rekke andre aktører. (Kuva: Pål Vegard Eriksen)

 

Halti kvenkultursenter leter etter en person med teft for administrasjon, økonomi og som er trygg i lederrollen.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

I slutten av mai ble det klart at daglig leder ved Halti kvenkultursenter IKS, Annie Blomli, har sagt opp sin stilling etter om lag to år i jobben.

Les også: Tar med seg mange kvenske erfaringer inn i den nye jobben

Nå har selskapet lyst ut lederjobben og satt søknadsfristen til 11. august.

Fristen til tross, av utlysningen framgår det at man ønsker tiltredelse snarest. «Søk gjerne tidligere, vi kommer til å innkalle interessante kandidater fortløpende», anmodes det.

Overordnet ansvar

Kvenkultursenteret ser etter en person med teft for administrasjon, økonomi og som er trygg i lederrollen, og som kan lede og videreutvikle senteret til en enda bedre organisasjon.

Daglig leder vil ha det overordnede ansvaret for den daglige driften, herunder lede de tre ansatte senteret har i tillegg, og ha arbeidsgiveransvar for disse.


Styreleder i Halti kvenkultursenter IKS, Ronald Jenssen, må ansette ny daglig leder. (Kuva: Pål Vegard Eriksen)

Lederen har også den overordnede økonomistyringa, som innebærer arbeid med budsjett, regnskap, økonomiplan og kontakt med regnskapsfører og revisor, i tillegg til ansvar for inntektsbringende arbeid, søknader, rapportering og regnskap i tilknytning til drift og prosjekter.

Senteret skal ledes i henhold til formålene, selskapsavtale, strategiplan og samarbeidsavtaler.

Daglig leder bistår også arbeidet med arrangementer, prosjekter, formidling og annet, og er den som forbereder saker for styret og representantskapet.

Kvenkultursenteret kan friste med fleksibel arbeidstid, likevel må noe kvelds- og helgearbeid regnes med, og ved behov kan andre oppgaver tilfalle stillinga.

Personlig egnethet

Senteret ser etter en engasjert person som er målrettet, strategisk og resultatorientert, en som kan jobbe selvstendig og har evne til å fullføre, og som i tillegg er kreativ og omgjengelig, står det i utlysninga.

Vedkommende kan gjerne ha ledererfaring eller relevant utdanning på høgskole- eller universitetsnivå, selv om dette er ikke noe absolutt krav.


Annie Blomli har uttalt at hun trives, men vil tilbake til klasserommet, og derfor valgte å si opp jobben. (Kuva: Pål Vegard Eriksen)

Som leder av et senter med primært nedslagsfelt i seks kommuner må vedkommende naturligvis ha førerkort klasse B, og med jobben hører det også med å ha god skriftlig og muntlig framstillingsevne, samt gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Som seg hør og bør er kunnskap om kvensk språk og kultur en fordel i denne jobben, liketil vil «personlig egnethet vektlegges.»

Samlokalisert miljø

Halti kvenkultursenter IKS er lokalisert med sitt hovedkontor på Halti i Nordreisa kommune, i en integrasjonsmodell der de er samlokalisert med blant andre Halti nasjonalparksenter AS, Halti næringshage AS, Nord-Troms Museum AS, Kvääniteatteri AS, Campus Nord-Troms AS og Nordreisa kommune (kultur).

Senteret er et interkommunalt selskap og et regionalt senter for kvensk språk og kultur, som eies av kommunene Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Kvænangen og Nordreisa, samt Troms fylkeskommune.

Vi gjør oppmerksom på at journalist Pål Vegard Eriksen var daglig leder ved Halti kvenkultursenter i perioden 2014 til 2022.