Førsteamansuensis Ketil Zachariassen skal til Skallelv. (Foto/Arkivfoto: David jensen, UiT Norges arktiske universitet/Nina Merete Austad/TFFK)

 

Eks-kommisjonsmedlem Ketil Zachariassen tar for seg de lange linjene i fornorskingspolitikken rettet mot kvener og norskfinner.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Her kommer en hyggelig invitasjon fra UiT Norges arktiske universitet. Nemlig et Lørdagsuniversitet spesial verken i Alta, Tromsø eller Oslo, men i selveste Skallelv, Kallijoki langt nord i Finnmark. Arrangementet skjer i samarbeid med Kallijoen ääi – Lyden av Skallelv, festivalen som foregår fredag 4. og lørdag 5. august i år.

I denne saken finner du blant annet programmet for Kallijoen ääni 2023

Førsteamanuensis og historiker Ketil Zachariassen var medlem av Sannhets- og forsoningskommisjonen, og holder sitt foredrag klokken 13.00 på Grendehuset i Skallelv. Tittelen er «Norsk nok? Lange linjer i fornorskingspolitikken retta mot kvener og norskfinner.» I denne spesialutgaven – for øvrig i tråd med hva Norges arktiske universitet tidligere har bydd på av kvensk forskning under denne festivalen – vil Zachariassen presentere noe av det han har kommet fram til. UiT skriver:

«Gjennom nesten 150 år søkte norske styresmakter å fornorske kvener og norskfinner. Målet var å få de til å gi opp sitt språk, sine kulturelle særtrekk, sin etnisitet og erstatte de med norsk språk, kultur og tankesett. Fornorskingspolitikkens ideologi, praksis og målsetting grep inn i hverdagen til kvener og skogfinner på 1800- og 1900-tallet og den har fremdeles konsekvenser. Foredraget analyserer de lange linene i fornorskingspolitikken rettet mot kvener og norskfinner. Er fornorskingspolitikken avsluttet – og i så tilfelle, når ble han det?»

Vi tar med at Lørdagsuniversitetet er et åpent populærvitenskapelig tilbud bestående av foredrag fra forskere ved UiT – Norges arktiske universitet, og har som mål å kombinere det nyttige med det behagelige. Vel møtt.