Språktinget og Språkrådet har talt: Det offisielle kvenske navnet bør være Norja. (Foto: Liisa Koivulehto)

 

Både Språktinget og Språkrådet mener det offisielle kvenske navnet på Norge bør være Norja. 

 

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

 

Før jul vedtok Kainun institutti – Kvensk institutt og Kvääni kielitinka – Kvensk språkting at det det kvenske navnet på Kongeriket Norge bør være Norjan Kuningasriikki. Vedtaket ble tatt i forbindelse med en utredning av offisielle samiske navn og offisielt kvensk navn på Norge.

– Norge kan oversettes til kvensk med to ord: Norja og Ruija.  Ordet Norja refererer alltid til hele Norge, mens ordet Ruija har vært brukt både på Norge og Nord-Norge. Ruija har også referert kun til Nord-Norge. Dermed anbefaler Kvensk språkting at man bruker ordet Norja i benevnelse for hele Norge, argumenterer Språktinget.

Norjan Kuningasriikki

Når det kommer til det kvenske ordet for Kongeriket, mener de at Kuningasriikki er det beste valget.

– Det norske ordet konge oversettes på kvensk med ordet kuningas. For rike finnes det to ord på kvensk: riikki og valtakunta. Det siste har vært brukt mye i religiøs kontekst, Guds rike Jumalan valtakunta. Riikki derimot, har vært brukt i sammensatte ord som riikintie eller riikinraja, og dermed refererer mer til landsområdet. Kvensk språktings anbefaling er å bruke ordet riikki i sammensatt ord kuningasriikki, forklarer Språktinget i sin utredning.

Pål Kristian Eriksen er rådgiver for kvenske stedsnavn i Språkrådet. (Foto: Privat)

Vurderte også Ruija

Pål Kristian Eriksen ved Kvensk stedsnavntjeneste – Paikannimipalvelus i Språkrådet forteller at de fant det best å innledningsvis tilrå to mulige kandidater for kvensk navn på Norge, Norja og Ruija.

– Begge navnene har på kvensk blitt brukt om Norge. Norja er som kjent også det navnet som brukes om Norge på moderne finsk, mens Ruija er et navn som i tidligere tider blei brukt om Norge på finsk, men som i dag kun brukes om Nord-Norge, særlig Troms og Finnmark. På kvensk har derimot bruken av Ruija som navn på Norge holdt seg mye lengre, blant annet i avisnavnet Ruijan Kaiku, skjønt også på kvensk har det etter hvert blitt vanlig å bruke Ruija bare om de nordlige områdene, forklarer Eriksen.

KMD hadde disse navnetilrådingene til høring hos ulike kvenske institusjoner i løpet av høsten, og fikk tilbakemeldinger fra Kvensk institutt, Kvensk språkting og Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto.

–Disse høringsinstansene var alle enige om at de foretrakk Norja framfor Ruija, særlig fordi Norja mer entydig henviser til Norge som heilhet, sier Eriksen. Dermed leverte stedsnavntjenesten i januar ei ny tilråding til KMD, med Norja som eneste tilråding for navnet Norge

Riiki eller valtakunta?

Kvensk stedsnavntjeneste skal opprinnelig har foreslått å bruke ordet kuninkhaanriiki for «kongeriket», slik at Norjan kuninkhaanriiki ville bli det offisielle kvenske navnet for kongeriket Norge.

–De andre var ikke enige med oss i valget av kuninkhaanriiki for kongerike, og hadde egne forslag. Vi i kvensk stedsnavntjeneste vurderte disse forslagene, og kom i lys av dem fram til at kuningasvaltakunta ville være et bedre ord for kongerike, forteller Språkrådets rådgiver.

I januar i år leverte stedsnavntjenesten sin tilråding til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), med Norjan kuningasvaltakunta for kongeriket Norge.

– Så langt jeg vet, er disse navnene ikke blitt endelig vedtatt ennå, og derfor vil det potensielt kunne komme endringer, som vi i stedsnavntjenesten vil bli rådspurt om. Det er KMD som administrerer den fulle prosessen med å få etablert samiske og kvensk navn på riket, og eksakt hvor langt arbeidet er kommet og hvor det står nå, må du kontakte KMD for å få vite mer om, påpeker Eriksen som ellers roser departementet for en fin og ryddig prosess.