Gunn Mogseth Skrove ønsker flere trøndere vil være med å stifte lokallag av Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto i Trøndelag. Foto: Amanda Gerhardsen.

 

Ønsker å stifte nytt lokallag i Trondheim og inviterer interesserte til kvensk aften.

Av Lill Vivian Hansen
lill@ruijan-kaiku.no

– Jeg er jo interessert i at dette skal bli noe av, sier Gunn Mogseth Skrove, som sammen med Vilde Christoffersen Walsøe, er kontaktpersoneer i Trøndelag.
Skroves første oppgave blir å skape litt blest om kvensk aften på Antikvariatet i Trondheim 9. mars, hvor musikerduoen Beddari og Nilsen byr på kvensk musikk og førsteamanuensis ved NTNU, Reidar Bakke, forteller om innsamlingsarbeidet han har gjort på kvenske sanger.
– Så håper vi det er flere som ser verdien i å få til et lokallag her i Trøndelag, sier Mogseth.
– Vi kommer til å informere om dette arrangementet bredt i media og kanskje det kan få noen interessert i det kvenske, selv om ikke alle kommer, sier Mogseth.
Hun håper et lokallag i Trøndelag vil gjøre det kvenske mer synlig og være med å bidra til at kulturen ikke forsvinner.

Kvenske aner
Mogseth Skrove forteller at hennes mormor var fra Loppa og hennes oldeforeldre hadde kvenske aner – med innslag av samisk.
– Min oldefar, Henrik F. Amundsen, snakket både både kvensk og samisk, forklarer hun, og mine foreldrene har vært flinke til å fortelle om den kvenske slekta. Derfor vet jeg like mye om denne delen av slekta som jeg vet om den slekta jeg har i Trøndelag.

– Jeg tror de hadde et hardt liv, men slik var det nok for alle som bodde langs kysten, tenker hun.
Hun håper nå det er flere trøndere som har lyst å lære mer om kvener og sine kvenske røtter.
– Jeg treffer jo folk i ulike sammenhenger som har kvenske røtter, det gir en del artige sammentreff, sier hun.
Hun har med seg historiene hun hørte som liten, og interessen for sin kvenske slektsbakgrunn har blitt sterkere de siste årene.
– Det er viktig å få kjent den kvenske siden av fornorskningspolitikken – det var ikke bare samene som måtte slutte å snakke språket sitt, mener hun.

Stolt kven
– Jeg opplever at både min mor og min tante er stolte av sitt kvenske opphav. Dette var arbeidsomme og ikke minst renslige folk. Jeg tenker at det er bra ting å ha med seg, forklarer Mogseth.
At det alltid skal være ordentlig rent og pent i huset, har hun også tatt med seg videre i livet.
– Den kulturelle delen er fortsatt litt mer ukjent for meg, medgir hun.
Jakola hadde et lite foredrag om kvener i Trondheim i fjor, og det var fint å få mer informasjon om det kvenske.
– Det er en fin ting å være stolt av, avslutter hun.

Musikerduoen Trygve Beddari og Anne Margaret Nilsen, presenterer kvensk og finsk på Antikvariatet i Trondheim. KUVA EMIL BEDDARI

Program for kvelden 9. mars
18.30 Om kvener og om NKF – RK ved leder Hilja Huru og nestleder Trygg Jakola
19.00 Sanger fra Ruija. Førsteamanuensis ved NTNU, Reidar Bakke, forteller om innsamlingsarbeidet han har gjort på kvenske sanger.
20.00: Konsert med kvenske / finske sanger med Anne Margaret Nilsen og Trygve
Beddari.