Per Oskar Kjølaas i et bilde tatt for lenge siden, da biskopen var på rundtur uti Loppa. Været den dagen, minnes vi, var så blikkstille og skyfritt man kunne tro Vårherre sto bak. (Arkivfoto: Arne Hauge)

 

– Han tok oss virkelig på alvor, sier Egil Borch om daværende biskop Per Oskar Kjølaas. Kirkerådet får et ganske annet skussmål.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

For å gå litt tilbake i tid: Leder av Porsanger Kirkelige fellesråd sier han hadde et godt og nært samarbeid med ham som da var prost i indre Finnmark prosti. Dette var på nittitallet, prosten het Per Oskar Kjølaas, mannen som i 2002 ble biskop i Nord-Hålogaland bispedømme, en stilling han beholdt til 2014.

– Jeg fikk bygd opp en veldig forståelse hos prosten for kvensk kirkeliv, og han sa han ønsket å gripe tak i det. Til vigslingen i Tromsø lovet han meg at det kvenske skulle bli godt representert, og Kjølaas holdt ord, minnes Borch.

På ramme alvor

Terje Aronsen var blant de inviterte til vigslingen, det samme var Porsangers senere organist Halvdan Nedrejord, som på orgel akkompagnerte ei dame som sang flere salmer på kvensk. Verdig og vakkert, minnes Egil.

– Jeg skjønte med en gang at her hadde vi en biskop som tok kvenene på ramme alvor. Det viste han i hele sitt virke, sier kirkelederen.
Et godt eksempel kom i 2014, mener Borch, der Kirkemøtet under punkt to i sitt faste saksritual vedtok at «kvensk kirkeliv skal ivaretas gjennom trosopplæring og gudstjenesteliv.»

Fra høyeste hold

Sitatet er fra Den norske kirkes visjonsdokument for 2015-2018, visjonen har tittel «Mer himmel på jord,» og Borch er viss på at Kjølaas sto bak.

– Dette historiske vedtaket fikk han i stand, like før han skulle gå av som biskop. Det er høyst prisverdig, sier Borch.

Kirkemøtet er ingen hvem som helst. De er det øverste «politiske» organet i Den norske kirke. Hos dem bestemmes kirkepolitikken, og hva man framover skal satse på.

Nedturen

Det vil i teorien si at landet vårt rent kirkepolitisk betraktet, har vedtatt et reelt kvensk språklig og kulturelt nærvær i kirken. Hva mer, i kirkens nyeste visjonsdokument, for 2019-2021, står vedtaket gjentatt, ordlyden den samme. Men så var det dette med teori og praksis da.

Kirken har nemlig også noe som heter Kirkerådet. Underordnet Kirkemøtet skal Kirkerådet sørge for at kirkepolitiske vedtak følges opp og får nødvendig bevilgning. En bevilgning Borch fastholder har uteblitt, og en stor nedtur for kvenene og kvensk kirkeliv.

Les mer her: Mener kvenene sliter med et anti-kvensk Kirkeråd