Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland. Foto: Paul Paiewonsky.

 

– Kielisentterillä oon rohki tärkkee tehtäävä ko vahvistethaan uhattuu kieltä paikalisessa samfynnissa. Sen tähen iloittemma ette rejeerinki nyt anttaa kuurttoo siihen ette perustethaan kaksi uutta kväänin kielisentterii Finmarkussa, missä aijemin ei ole ollu tämmöissii sentteriitä, sannoo komunaali- ja uuistusministeri Monica Mæland.

– Lisäksi vahvistamma työtelyy kväänin kielen kans Tromssassa sillä tavala ette kuuroma kielisentterin perustamista Naavuonossa, sannoo Mæland.

2,56 miljuunaa kruunuu

Kväänin kielen ja kulttuurin kuurtopostista annethaan yhtheensä 2,56 miljuunaa kruunuu kolmele kväänin kielisentterille mikkä perustethaan Vesisaarheen ja Porsankhiin Finmarkussa ja Naavuonhoon Tromssassa.

Moolisuuntainen plaana kväänin kieltä varten (2017-2021)

Kväänimiljöössä oon jo monen vuoen aijan työtelty ahkerasti ette säilytethään ja vahvistethaan kväänin kielen. Rejeerinki oon kuoranu tätä työtä ja tehny Moolisuuntaisen plaanan kväänin kieltä varten Målrettet plan for kvensk språk (2017-2021).

Näitten kolmen kielisentterin –  Naavuonossa, Porsangissa ja Vesisaaressa ­– lisäksi oon jo olemassa kväänin kielisentterit Omasvuonossa (Storfjord) ja Raisissa (Nordreisa).

Aktiviteettii raavhaile ja lapsile

Se oon pitkäaikhainen prosessi ko työtelhään kväänin kielen vahvistamisen etheen.

Tromssan ja Finmarkun kväänin kielisentteriilä oon tärkkee rooli tässä työssä.

Kielisentterit saatethaan monela tavala auttaat vahvistamhaan kieltä, se riippuu siitä kummoiset olot ja tarpheet oon.

Sentteriissä freistathaan laittaat aktiviteettii monile ikäjoukoile.

Usseesti sentteriissä työtelhään raavhaittenopetuksen kans, tehhään oppineuvoi, laitethaan monenlaissii kieli- ja kulttuuritapattummii ja kursii.

Sentteriissä oon kans kieli- ja kulttuuriaktiviteettiita lapsile ja nuorile.

– Mie toivon ette nämät kolme uutta kielisentterii inspireerathaan usseemppii oppimhaan kielen ja innostethaan niitä kukka jo saatethaan kielen, pitämhään sitä vielä enämen, sannoo Monica Mæland.

(Pressemellinki komunaali- ja uuistusdeparttimentistä 12. aprillikuuta 2018)