Om det er på nippet til å falle over – eller bare trenger litt ekstra kjærlighet, kan denne tilskuddsordningen realisere istandsettingen. (Foto: Arkivfoto/Alf E. Hansen)

 

Å pusse opp gamle, slitte hus er både tidkrevende og dyrt. Men visste du at du kan søke om midler for istandsetting, om det er fredet?

 

Sander Larsson Framnes
sander@ruijan-kaiku.no

 

Kulturarv i Troms og Finnmark minner i et facebookinnlegg om søknadsfristen til statlige tilskuddsordninger som forvaltes av Riksantikvaren og fylkeskommunen angående kulturminner 2022.

For de fleste ordninger er søknadsfristen 1. november i år, om snaue tre uker, og søknadene går gjennom søknadsportalen i Digisak.

Tilskuddet er myntet på istandsetting og vedlikehold, men inkluderer også søknad om tilskudd til konservering av fast inventar.

Men merk at som hovedregel skal ikke tilskuddet overstige 50 til 70 prosent av totalkostnaden for tiltaket. Unntak fra dette må vurderes i lys av kulturminnets verdi, eiers nytte av bygningen, samt om det foreligger urimelig stort vedlikeholdsansvar.

Et eksempel på et bygg som har dratt nytte av statlige tilskuddsordninger er Kumpulagården i Vadsø, som vi tidligere har skrevet om i Ruijan Kaiku.

Se: Kumpulagården i Vadsø med tilskudd for restaurering

Se også: Kumpulagården – En Kvensk Handelsgård