Den pågående pandemien har store negative konsekvenser for kultursektoren. Fra finsk hold inviteres nå kunstnere over hele verden til tettere samarbeid. (Illustrasjonsfoto: Arne Hauge)

 

Finland foran med ønske om bredt internasjonalt kultursamarbeid.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Med prosjektstøtte som varierer mellom 50 000 og 90 000 norske kroner, inviteres finske og finlandsbaserte kunstnere, kunstnergrupper og deres kolleger i utlandet til et bredt internasjonalt samarbeid. Bak satsingen står Nettverket av Finlands kultur- og vitenskapsinstitutter. Dette nettverket fins over hele verden, og det de nå etterlyser, er kunstprosjekter som handler om utfordringer og løsninger som koronakrisen har ført til.

«Den pågående pandemien holder oss fysisk atskilt og krisen har alvorlige konsekvenser for kultursektoren», heter det fra arrangørhold, de har satt «Together alone 2.0» som navn på satsingen. Her har du forresten noen få linjer på finsk om det samme:

Pandemia pitää meidät yhä fyysisesti erillään, ja kriisi vaikuttaa voimakkaasti kulttuurialaan. Instituutit hakevat taideprojekteja, jotka käsittelevät kriisistä seuranneita haasteita ja ratkaisuja. Haku on avoin suomalaisille ja Suomessa toimiville taiteilijoille, taiteilijaryhmille sekä heidän ulkomailla oleville kollegoille. Haku päättyy 11.5.2021.

Som det framgår, fristen for å søke prosjektstøtte er 11. mai. I løpet av juni i år vil ekspertpanelet fra nettverket av finske kultur- og vitenskapsinstitutter etter planen ha valgt ut deltakerprosjekter. For mer informasjon:

Together alone 2.0