Landsbyspelet Kyläpeli har vært vinden i seilene på den lange ferden mot eget nasjonalt kvensk teater. At publikum flittig og i stort antall har stilt opp for teateret sitt, har også bidratt til politisk hjemmeseier. Her fra høstens forestilling. (Foto: Arne Hauge)

 

Politikerne i Nordreisa kommune vil inn på eiersiden i Kvääniteatteri AS.

 

Arne Hauge
arne@ruuijan-kaiku.no

 

Det var under kommunestyremøtet torsdag 16. desember at vedtaket ble dunket gjennom, der Nordreisa kommune nå går inn på eiersiden i det som blir et eget nasjonalt kvensk teater. Vi tar med innstillingen, som lød som følger:

«Nordreisa kommune blir deleier i eierskapsmodellen til Kvääniteatteri AS. Nordreisa kommune vil eie 25 prosent av eierskapsmodellen som utgjør kroner 25 000. Dette forutsatt at stiftelseskapitalen som er foreslått er satt til 100 000 kroner. Midlene tas fra sektor for oppvekst og kultur.»

Under debatten sa Rune Benonisen fra Arbeiderpartiet at han berømmet dem som sto bak initiativet.

«Vi snakker altså om et nasjonalt teater som skal etableres, hvor initiativtakerne tenker at de ønsker Nordreisa kommune med på laget. Så vi får det på mange måter gratis. Det kunne like godt ha vært Vadsø, eller Alta eller Tromsø. At de ønsker å legge det hit, det syns jeg vi skal takke for. Så syns jeg også vi skal være veldig glad for at vi har folk som initiativtakerne her, Inger Birkelund og flere, som virkelig går foran med initiativ og skapervilje. Det er vi helt avhengig av. Det syns jeg de fortjener en applaus for», sa representanten.

Applaus fra salen ble det, fulgt av Senterpartiets Olaug Bergset. Hun sa seg like glad for teateret som forrige taler:

Rune Benonisen idet han taler varmt for Nordreisas medeierskap i det aksjeselskapet som heter Kvääniteatteri. Samtlige stemte med representanten fra Ap. (Skjermbilde kommunestyremøtet)

«Dette er veldig kult. Det er store muligheter i denne etableringen, og vi må være innstilt på å bidra», sa Bergset, som omtalte applausen som helt på sin plass.

Flere på talerlista fantes ei, forslaget fra oppvekst- og kultursektoren om eierskap ble i praksis akklamert eller også applaudert gjennom, selv om ordstyrer for ordens skyld holdt avstemming og svingte klubba.

Vi tar med at Birkelund og co i lengre tid har jobbet med finansiering av Kvääniteatteri AS. Et forprosjekt fikk i sin tid midler fra Troms fylkeskommune samt Nordreisa kommune og Norske kveners forbund. Siden avslutningen av forprosjektet våren 2019, har de søkt både offentlig og privat om støtte til et treårig etableringsprosjekt, som de for tiden altså er inne i.

Les også: Kventeateret vil opp til neste nivå