Fylkesråd Kristina Torbergsen fra Arbeiderpartiet og fylkesråd for økonomi og kultur, Senterpartiets Ronald Wærnes. (Foto: Troms og Finnmark fylkeskommune)

 

Fylkesrådet for Troms og Finnmark sier at de jobber for å sikre Kventeatret.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Fylkesrådet for Troms og Finnmark sier seg i en melding på fylkeskommunens egne sider glad for at regjeringa vil rydde plass fra spillemiddeloverskuddet til Kvääniteatteri AS. Nærmere bestemt med 2 millioner kroner i 2023.

– Nå gjelder det å få en skikkelig finansiering på plass, sier fylkesrådsleder Kristina Torbergsen (Ap) i den forbindelsen.

Bakgrunnen for saken er at Kventeateret ikke kom inn på forslag til statsbudsjett for 2023 med egne bevilgninger til drift, noe mange antok at de ville gjøre. Dette også i lys av høstens suksess med sin første forestilling, Näkymätön kansa – Det usynlige folket. Les for eksempel denne saken, med teatersjef Frank Jørstad:

«Nå må regjeringa ha Kvääniteatteri inne på statsbudsjettet for 2023»

– Den kvenske kulturen har vært usynliggjort i Norge. Regionens oppgave er å styrke og synliggjøre vår kultur, uttaler fylkesråd for økonomi og kultur Ronald Wærnes (Sp).

Det var tidligere i høst at Troms og Finnmark fylkeskommune, sammen med Nordreisa, Alta og Vadsø kommuner, etablerte Kvääniteatteri AS. Det er den første kvenske kunstinstitusjonen i Norge. Teatret vil med sitt arbeid gjennom scenekunsten bidra til å løfte frem og videreutvikle kvensk kultur og språk.

– Vi har støttet og fulgt med i utviklingen, og har hatt som mål å etablere et kventeater. Det har vi klart, sier fylkesrådsleder Kristina Torbergsen (Ap). Som understreker dette:

– Nå gjelder det å få en skikkelig finansiering på plass, og vi vil jobbe opp mot revidert budsjett for å sikre en forutsigbar økonomi.