– Det er vanskelig å finne offentlige kilder om kvensk språk, sier Alexander Raberg som akkurat har skrevet ferdig sin bacheloroppgave om minoritetsspråkene älvdalsk og kvensk. PRIVAT FOTO

Den tyske studenten undres over hvorfor den norske staten ikke tar tak i kvensk på samme måte som samisk.

Lill Vivian Hansen
lill.hansen@altaposten.no

– Hei hei! Dette er Alexander Raberg fra Tyskland. Jeg studerer «Språkvitenskap» og «Skandinavisk» – det vil si nordisk språk, kultur og litteratur på universitetet i Köln. Jeg lurer på dagens status til kvensk skriftspråk, det er så vanskelig å få skikkelig informasjon om språket, skrev Raberg i sin henvendelse til Ruijan Kaiku.

Lite informasjon
Raberg er akkurat ferdig med å skrive sin bacheloroppgave om minoritetsspråkene älvdalsk og kvensk.

– Et problem har vært å finne på nok informasjon om kvensk språk og samfunn. Jeg har skrevet en god del om kvener, litt historie, et kapitel om fornorskning, pluss en del om språkhistorien. Det fins nesten ikke noen kilder fra staten eller offisielle sider. Informasjonen jeg har funnet er egentlig bare fra kvenske institusjoner og en artikkel i Store norske leksikon, sier han.

– Kvenene var lettet over anerkjennelsen av deres språk som minoritetsspråk innenfor rammen av EU-charteret etter flere tiår med språklig tilbakegang. Det er imidlertid gjort lite med dette arbeidet på de 12 årene som har gått.
Alexander Raberg

Lærte norsk i Köln
Den tyske studenten har lært seg norsk på universitetet i Köln. Universitetet tilbyr studier i både skandinaviske språk og finsk. Han har også vært utvekslingsstudent gjennom Erasmus-programmet på Universitetet i Bergen skoleåret 2013–2014. Han har fortsatt til gode å besøke Nord-Norge.
– Jeg elsker vestkysten, sier han, og legger til at det har vært for dyrt å reise nordover.

– På grunn av studiet mitt er jeg veldig interessert i hele Norden, det inkluderer da selvsagt også alle de språkene som fins, sier han.

– Misnøye med mangel på politisk vilje former i dag diskusjonen i de kvenske miljøene.
Alexander Raberg

Prestisje og makt
Raberg studerer også språkvitenskap og har en stor interesse for sosiolingvistikken. Det innebær blant annet fenomen som (språklig) prestisje, makt, identitet og om statusforskjeller i flerspråklige fellesskap.

– Jeg alltid tenkt på å skrive noe om minoritetsspråkene i Norden. Kvensk og älvdalsk syntes jeg er de mest interessante, sier han.

– Teorien jeg bruker er stort sett fra sosiolingvistikken og hvordan det europeiske charteret for minoritets- og regionalspråk blir anvendt på de to språkene, forklarer han.

Han mener det er viktig å nevne kulturell bakgrunn fordi mye kan forklares når man skjønner historiske ting som har skjedd og ramser opp diskriminering, ingen anerkjennelse, motvilje og særlig identitetskonstruksjonen som ble skadet.

– Jeg må være enig i at det kvenske språket havner på den negative siden: Språket blir fortsatt forsømt av staten. Tiltakene for aktiv språkplanlegging kommer sent, samt at prosjektrapporten til studiet ELDIA (European Language Diversity for All) presiserer: «Blant de språkene som er studert her, er kvensk det avvikende språket, med klart svakest score. […] […] Årsakene er åpenbare. Språkoverføringen mellom generasjoner har sviktet allerede mellom besteforeldre og foreldrene – som igjen har ført til at mange respondenter ikke har vært i stand til å tilegne seg selv de mest grunnleggende kommunikasjonsferdighetene i kvensk» (Reetta oJ: 55)
Alexander Raberg

Alexander Raberg studerte på Universitetet i Bergen skoleåret 2013/2014. Bildet er tatt på tur fra Bergen til Os i 2014. PRIVAT FOTO

Tror på bedring
Han tror ikke det er så mye pionerarbeid å revitalisere språket som kanskje den norske staten tror, det har jo vært en liknende situasjon med samisk. Han viser også til arbeidet med meänkieli som han mener har kommet lengre enn arbeidet med det kvenske språket.

– Mitt personlig inntrykk er at det ikke har skjedd særlig mye siden språket ble anerkjent for mer enn ti år siden. Det virker som det kvenske folket fortsatt er veldig misfornøyde med hele situasjonen – at staten glemmer kvenene, konkluderer han.
– Når den norske staten endelig tar forpliktelsene sine mer seriøst så kommer det sikkert til å bli bedre, spår han.

Raberg har foreløpig ikke fått tilbakemelding på sin bacheloroppgave.

 

– Miksi Ruijan valtio ei nosta kväänin kieltä?

Tyskäläinen studentti ihmettellee miksi Ruijan valtio ei kuuroo kainun kieltä yhtä väkevästi ko saamee.

Alexander Raberg opiskellee skandinaavissii kielii, litteratuurii ja kulttuurii sekä sosiolingvistiikkaa Kölnin universiteetissä. Hän ettii tiettoo kainun kielen tilasta mutta sitä oon vaikkee löyttää. Siksi hän otti kontaktii Ruijan Kaikhuun.

– Valtio ei muistele kainulaisista!
Justhiinsa nyt hän kirjoittaa bachelor-työtä kväänistä ja ruottalaisesta älvdaalin kielestä.

– Kväänin kielestä ja kainulaisista ei ole melkkein mithään tiettoo netissä. Mie olen kirjoittannu jotaki histoorista, norjalaistamispolitikista ja kielen histooriasta. Mutta Ruijan valtio ei anna melkkein mithään viralista tiettoo kainulaisista.

Kielisopimus oon 12 vuotta vanhaa
Hän oon lukenu ette kainulaiset olthiin hirmuisen iloiset ja optimistiset ko Europan kielisopimus tuli – sen jälkhiin ko Norja oli ajanu kainunkielissii alas monniin kymmeniin vuossiin aijan.
– Mutta kielisopimus tuli 12 vuotta aikkaa! Eikä juuri mithään ole tehty! hän murettii.

Vastahakoinen valtio
Raberg näkkee Norjan valtion pitkän linjan kainulaisii ja kainun kieltä kohthaan: Pitkä diskrimineeraamisen jälkhiin kesti hirmuisen kauvan ennenko kielen hyväksythiin. Valtio oon vastahakoinen. Kaikki tämä on rikkonut kainulaisen identiteetin.
– Kainun kieli oon joutunu miinuspuolele: valtio ei perusta siitä vieläkhään. Tukitoimet ei kerkkii. Kielen vaihtuminen oon niin pitkälä ette kainun kieli ei elä kommunikasuunissa ihmisten välilä.

Pioneerityö oon jo tehty
Raberg ihmettellee miksi Ruijan valtio ei nosta kainun kieltä samala laila ko se oon tehny saamen kielen kans.
– Valtio luulee piian ette kaikki häytyis tehhä alusta alkkain. Mutta perustyö tehty saamen kielen kans, sole ko alkkaa peeshiin. Mie uskon ette kainun kieli vielä noussee ko valtio ensin hoitaa omat velvolisuuet, hän meinaa.