ITU Kvensk teatertrupp for 100 000 kroner til Kyläpeli 2018. Foto: Lill Vivian Hansen

 

Tiltak som fremmer kvensk språk er prioritert.

1. mars offentliggjorde kommunal- og moderniseringsdepartementet en oversikt over tilskudd til ulike tiltak innen kvensk språk og kultur. Også i år ser vi at tiltak som fremmer kvensk språket er prioritert.

Driftsstøtte
Driftsstøtte er tildelt Halti kvenkultursenter, Storfjord språksenter og Ruijan Kaiku.
– Disse burde ligge i en egen post i statsbudsjettet, påpeker Ivar Johnsen, generalsekretær i Norske Kveners Forbund, og forklarer at  disse tre tilskuddene tar over halvparten av midlene som er tilgjengelig. Dette gjør at ingen lavterskeltilbud for kvensk språk og kultur for særlig med tilskudd.

Kvenske språktiltak er prioritert men det er i følge Johnsen et stort behovet for tilskudd til rene kulturtiltak.

Kvenske språkreir
Kvensk Institutt – Kainun institutti er tildelt 800 000 kroner i tilskudd for å utvikle læremidler for kvenske språkreir. Instituttet har utarbeidet språkteknologiske verktøy for kvensk språk, i samarbeid med Universitetet i Tromsø, som brukes av studentene som tar kvensk ved UiT.
Halti kvenkultursenter får, i tillegg til driftstøtten, 300 000 kroner til Kielaalto – kvensk språkbølge og ITU Kvensk teatertrupp for 100 000 kroner til Kyläpeli 2018. KultNett får 37 000 kroner i tilskudd.

Økt tilskudd
Norske Kveners Forbunds lokallag i Alta og Lakselv har fått 30 000 kroner hver i tilskudd.
Alta Kvenforening – Alattion Kvääniseura søkte om tilsammen 110 000 kroner.
– Foreningen har søkt om tilskudd til en forstudie vedrørende interessen for kvensk språk i barnehagene i Alta og til å kartlegge hvilke barnehager i Alta som kan være aktuelle for dette. Tilsammen har lokalforeningen søkt om 110 000 kroner, forklarer Kurt Johnsen, kasserer i Alta Kvenforening.
– Det er et ganske stort gap i mellom det vi har søkt om og det tilskuddet vi har fått, så vi må sette oss ned og tenke over hvordan vi kan gjennomføre prosjektet, klargjør Johnsen.
I tillegg har lokalforeningen i Lakselv fått 30 000 kroner til revitalisering av språk og kultur. Finnmark fylkeskommune er tildelt 100 000 kroner for å utarbeide «Strategi for kvensk/norskfinske forhold i Finnmark».

Tilskudd til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur 

Mottaker Prosjekt Beløp
Halti kvenkultursenter Driftsstøtte 750 000
Storfjord språksenter Driftsstøtte 750 000
Ruijan Kaiku (kvensk avis) Driftsstøtte 800 000
Halti kvenkultursenter Kielaalto – kvensk språkbølge 300 000
Porsanger kirkekontor Lettleste bøker på kvensk 50 000
Alta kvenforening Vitalisering av kvensk språk og kultur i Alta 30 000
Norske Kveners Forbund Barne- og ungdomsarbeid og språkprosjekter 300 000
Kvensk institutt Læremidler for kvenske språkreir 800 000
Varanger museum Konferanse: Ti år med Kvensk språkting 60 000
Siivet AS Barnebok 135 000
Siivet AS Filmopptak – kvenske historier 100 000
KultNett AS Teaterforestillinger for barn 37 000
ITU Kvensk teatertrupp Spel: Kyläpeli 2018 100 000
Norske kvener, Lakselv Revitalisering av språk og kultur 30 000
Finnmark fylkeskommune Strategi for kvensk/norskfinske forhold i Finnmark 100 000
Finnmark fylkesbibliotek Kvensk litteratur på litteraturfestival 50 000