Ingen vedtak i fylkestingsmøte mellom Troms og Finnmark.

Lill Vivian Hansen
lill.hansen@altaposten.no

Irene Andreassen, konsulent for kvenske stedsnavn, synes Troms og Finnmark fylke er et fint navn på den nye storregionen. KUVA: ALTAPOSTEN/ARKIV

Parallelt med at fylkestingsrepresentantene i Troms og Finnmark diskutere premissene for sammenslåing mellom Troms og Finnmark, hvor hele det tradisjonelle kvenske bosetningsområdet vil inngå, ble en meningsmåling med kvenske navneforslag lansert på facebooksiden til «Kvener ut av skapet!». Hva er et godt kvensk parallellnavn på en slik region? Like før Ruijan Kaiku gikk i trykken viser denne meningsmålingen et klart flertall for «Ruija» med «Tromssa ja Finnmarkku» på andre plass.
Irene Andreassen er språkrådets konsulent for kvenske stedsnavn. Hun mener at både Finmarkku og Tromssa er etablerte navn som allerede burde vært tatt i bruk.
– Ruija har tradisjonelt omfattet hele Norge, men jeg vet at mange bruker Ruija om de områdene som kvenene bosatte seg, forklarer Andreassen.

Historisk møte
31. oktober gjennomførte Troms og Finnmark sitt første felles fylkestingsmøte i forbindelse med den vedtatte sammenslåingen av fylkene Troms og Finnmark.
– Gjennom flere ti-år har dagens fylkeskommuner blitt diskutert, og det har vært gjort flere forsøk på reform. Andre har ment at vi ikke trenger fylkeskommuner. Stortingets flertall har imidlertid slått fast at vi skal videreføre et folkevalgt nivå mellom stat og kommune. Men flertallet er like tydelig på at dagens fylkeskommune har gått ut på dato. Grensene for dagens fylkeskommuner ble trukket opp i en helt annen tid, var noe av det statssekretær Anne Karin Olli trakk fram i sin åpningstale.

Fylkesordfører i Finnmark, Ragnhild Vassvik, er fornøyd etter det første fylkestingsmøte for Troms og Finnmark. KUVA: TROND MAGNE HENRIKSEN/ FFK

Ingen vedtak
Under møtet kom det inn 34 forslag om blant annet navn og funksjoner regionen skal ha fremover. Det ble ikke gjort noen vedtak på dette første historiske møtet mellom Finnmark og Troms. Det ble imidlertid bestemt at alle de 34 forslagene skal oversendes til et forhandlingsutvalg som skal jobbe videre med sammenslåingen av Troms og Finnmark.
– Jeg er positivt overrasket. Jeg trodde det skulle være «polsk riksdag», men det har vært en veldig fin dag og det har kommet mange gode argumenter det er verdt å tenke over, sa fylkesordfører i Finnmark, Ragnhild Vassvik, til NRK etter at møtet ble avsluttet.
NRK skriver videre at Vassvik fikk støtte fra sin kollega i Troms.
– Et flott møte med mange saklige innspill. Det har vært en fin dag, sier fylkesrådslederen i Troms, Willy Ørnebakk (Ap).

Ingen kvensk navn
Ingen av de navneforslagene som kom frem på det aller første fylkestingsmøte var kvenske. Her ble foreslått:
• Finnmark fylkeskommune
• Troms og Finnmark fylkeskommune
• Finnmark
• Troms og Finnmark fylke, den arktiske region
• Nordlys Fylkeskommune
• Finnmark og Troms Fylkeskommune, på samisk Davvin, «Lengst Nord»
• Troms og Finnmark
• Finnmarken
• Davvi-Sápmi – Finnmarku ja Romsa – Nord-Sápmi – Finnmark og Troms

– Det burde naturligvis også ha vært tenkt på kvensk navn. Vi skal jo ha tre språk og det kvenske navnet skal være med, mener Andreassen.
Selv holder Andreassen en knapp på «Troms og Finnmark fylke» med «Tromssan ja Finmarkun fylkki» som kvensk parallelnavn som navn på den nye regionen.
– Troms og Finnmark er lett å si og klinger godt, mener hun.