Det er fortsatt mulig å melde seg på kvenskutdanning ved UIT -både i Alta og Tromsø. (arkivfoto)

 

Det er fortsatt mulig å søke opptak til ledige studieplasser ved UiT – Norges arktiske universitet. 

 

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

 

Dersom du har en tanke, drøm eller ønske om å studere kvensk denne høsten, så er det ennå ikke for sent. Til og med 14. august kan du søke på opptak via ordningen Ledige studieplasser. Her er det først til mølla som gjelder. Samtidig må du oppfylle opptakskravet for å kunne få opptak. 

Du kan for eksempel ta kvensk som fag i grunnskolelærerutdanningen for trinn 1.-7. (master) eller grunnskolelærerutdanningen for trinn 5.-10. (master). Her stilles det ingen formelle krav om forkunnskaper, men for å kunne følge progresjonen i undervisningen anbefaler universitetet likevel at man har minst 10 studiepoengs grunnkurs i kvensk eller tilsvarende kunnskaper som for eksempel tidligere studier i kvensk eller finsk ved universitet eller videregående skole. Det er Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, studiested Alta som har ansvar for dette, men det blir mulig å studere dette også i Kirkenes og Storslett.

Parallelt med tilbudet Kvensk i lærerutdanningen, tilbys kvensk også som videreutdanning for lærere.

Bachelor i kvensk

UiT er for øvrig det eneste universitetet i Norge som har studier i finsk, og eneste i verden som har kvenskestudier.

– Kunnskaper i finsk og kvensk åpner døren til et nordisk nabofolk og til en norsk nasjonal minoritet, skriver universitetet på sine nettsider.

Studiet har to studieretninger. En kan enten velge kvensk eller finsk.

– Du kan lære hvorfor kvensk og finsk er to ulike språk og hvordan de skiller seg fra de fleste europeiske språk. Du lærer både om moderne og tradisjonell kvensk kultur, og om hvorfor kvener vil ta vare på sin egen kultur og sitt eget språk. Studiet passer for deg som vil arbeide innen kultur, oversettelse, utdanning, reiseliv, museum, kommunikasjon eller medier. Lær deg kvensk eller finsk og skaff deg kompetanse innen et nisjeområde i arbeidslivet, lokker UiT.

I Tromsø er det også å ta en mastergrad i kvensk, samt Enkeltemne grunnkurs i kvensk