Under datoen 16. mars i Almanakk for Norge 2015 finner man for aller første gang merkedagen Kvenfolkets dag.

Kvenfolkets dag ble vedtatt av Norske Kveners Forbund under landsstyremøtet i februar. Begrunnelsen er at det er den datoen den aller første kvenforeningen ble stiftet, 16 mars 1984 i Børselv, noe som ble starten på organisert kvensk bevegelse. Kvenlandsforbundet hadde allerede bestemt at 16. mars skulle være Kvenenes dag, og feiret den for første gang i Kiruna i 2013. Deres begrunnelse for valg av dato tar utgangspunkt i en avtale mellom den norsk-svenske kongen og kvenene (birkarlene) av 16. mars 1340.

Almanakk for Norge gis ut av Universitetet i Oslo, og har en forhistorie som går tilbake til 1643. Nest etter Bibelen og salmeboka var almanakken lenge den viktigste trykksaken i Norge, og fortsatt har almanakken svært mange trofaste lesere.

 

Kvenfolkets dag for første gang i Almanakk for Norge 2015. Kuva Heidi Nilima Monsen

Kvenfolkets dag for første gang i Almanakk for Norge 2015. Kuva Heidi Nilima Monsen