Illustrasjonsfoto. (Kuva: Pål Vegard Eriksen)

 

Får over 14 millioner kroner til å forske på minoritetsungdommers behov for informasjon og støtte for å opprettholde god psykisk helse.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

Forskningsrådet deler ut 150 millioner kroner til ti helseprosjekter. Blant midlene går over 14 millioner til forskere ved Universitetet i Stavanger (UiS) og prosjektet «Improving mental health services with and for indigenous and ethnic minority youth», som handler om urfolks- og etniske minoritetsungdommers behov for informasjon og støtte for å opprettholde god psykisk helse. Det framgår av ei pressemelding hos forskningsrådet.

Målet er å tilby persontilpassede og effektive e-helsetjenester til disse gruppene. Prosjektet gjør bruk av ung.no som er statens digitale informasjonskanal for ungdom. De unges erfaringer med e-helse og behovet for kulturelt tilpasset informasjon for personer med bakgrunn som skogfinner, kvener, rom, romani, jøder og samisk, og de største gruppene flyktninger og asylsøkere, vil bli undersøkt.

Prosjektene som nå støttes favner tematisk bredt; kvinnehelse, antimikrobiell resistens, persontilpasset forebygging, behandling og tjenester og global helse. Gjennomgående i prosjektene er at forskerne samarbeider med brukerne av forskningen, skriver forskningsrådet.