Fylkesråd for kultur hos Troms og Finnmark fylkeskommune, Roald Wærnes (til høyre), er den som innstiller vinneren, før fylkesrådet tar endelig beslutning. Her sammen med fylkesrådsleder Kristina Torbergsen. (Kuva: Troms og Finnmark fylkeskommune)

 

I 2021 var det 19 kandidater til prisen, og det var den kvenske musikeren Kristin Mellem som trakk det lengste strået. Nå er tiden kommet for å sende inn forslag på kandidater til årets pris, og fristen for det nærmer seg med stormskritt.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

Hvert eneste år deler Troms og Finnmark fylkeskommune ut fylkeskulturprisen, bestående av 20 000 kroner og heder og ære. Hensikten med prisen er å gi honnør og anerkjennelse til mottakeren, og samtidig bidra til å støtte skapende, kunstnerisk og kulturell virksomhet i fylket. Det går fram av fylkeskommnuens egne retningslinjer for prisen.

Videre sier retningslinjene at «Kommuner, frivillige organisasjoner, kulturinstitusjoner og privatpersoner kan foreslå kandidater til kulturprisen», og at «Fylkeskulturprisen kan tildeles enkeltpersoner, institusjoner og/eller organisasjoner.» Fristen for å sende inn forslag på kandidater til årets pris er satt til 25. oktober.

Vinneren «skal være bosatt i Troms og Finnmark, eller ha særlig tilknytning til fylket gjennom sin kunstneriske eller kulturelle virksomhet», og skal være «en aktør som har gjort en særlig innsats i og for kunst- og kulturlivet i Troms og Finnmark.» En offentliggjøring og overrekkelse av fylkeskulturprisens vinner skal etter planen finne sted i fylkestinget i desember.

Kvensk vinner

De senere år har stadig flere aktører omfavnet og tatt inn kvensk språk, kultur og historie i sitt virke. Én av disse er musikeren Kristin Mellem, som vant fylkeskulturprisen i 2021 i konkurranse med 18 andre velbegrunnede kandidater.

Les også: Klar for urpremiere på «Ruijas konkylier»

Den gangen var fylkesråd for økonomi og kultur, Ronald Wærnes (Sp), full av lovord om musikeren:

– Kristin Mellem har i mange år arbeidet med å synliggjøre den kvenske musikktradisjonen i samspill med den samiske og norske. Arbeidet hennes har bidratt til å skape stolthet for egne røtter blant mange kvener og norskfinner i Troms og Finnmark. Dette er virkelig en velfortjent pris, sa han.

Det samme året hadde Mellem blant annet presentert arbeidet bak bestillingsverket «Ruijas konkylier» under Paaskiviikko 2021, et tverrkunstnerisk samarbeid gjort i samarbeid med et håndplukket lag av musikere og kunstnere. Hun var også aktiv musiker i Trio Raisista, som spiller tradisjonsmusikk, viser og salmer med utgangspunkt i «tre stammers møte.» I tillegg hadde hun forut også ledet forarbeidet til det kvenske salmeheftet, Kväänin virsihäfti, som ble lansert tidligere i år.

Hvorvidt det kan være kvenske aktører som vinner to år på rad sier ikke retningslinjene noe spesielt om, men det vil naturligvis være avhengig av at disse nomineres. Informasjon om kriterier og hvordan man nominerer kandidater finnes på fylkeskommunens hjemmeside.

Kristin vant prisen