Sannhetskommisjonen har 16 måneder igjen, så er det over for deres del. (Foto: Stortinget)

 

Skal møtes også i Finland, men nå er det ikke lengre åpent for alle. Få med deg de viktige fristene dersom du sitter på noe du gjerne vil fortelle.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Denne saken er i ettertid oppdatert. Kommisjonen skal ha åpne møter også i 2022. Les mer her:

Rettelse om Sannhetskommisjonens åpne møter for 2022

Selv om Sannhetskommisjonen har fått inn over 500 personlige historier, kan det stadig være opplevelser av fornorskning som fortjener å bli løftet fram i lyset. Men fristen nærmer seg med stormskritt. Allerede om snaue tre uker, den 1. mars i år, går fristen ut inntak av muntlige historier. Riktig nok kan du levere din historie også ut resten av året, men da må du skrive den ned og sende den inn skriftlig.

Noe av det siste «åpne» som kommisjonen gjorde, var å møtes i Kvænangen i Troms. Her har du forslag til lesning derfra:

Oppfordret Stortinget til å stoppe «leilendings-vesenet»

Og denne saken, hvor det også fra kommisjonshold framgår at kunnskapen om kvenene er lav i det norske samfunnet:

Verdsetter det konkrete innspillet

Fra kommisjonens egne sider kan vi lese at de for 2022 har kun 5 møter igjen, dette er lite i betraktning aktiviteten som så langt har vært. Årsaken er at det nå også er slutt på åpne møte, hvor publikum var velkomne inn. Det er nå kun lukkete møter igjen, og mens de to første møtene, det første på Kvenfolkets dag 16. mars og det andre den 4. mai, foregår på ennå ikke oppgitt sted, så har de tre siste kjent sted, eller bør vi si kjent land. Den 17. august skal kommisjonen nemlig møtes i Finland, den 19. oktober i Tromsø, og den 14. desember i Oslo. Et halvår senere, den 1. juni 2023, er kommisjonen ferdig med sitt arbeid, og rapporten overleveres til Stortinget.